Nytt og fint i ”Nordens Paris”

HomeMateriell/Stasjoner

Nytt og fint i ”Nordens Paris”

Ishavskatedralen, Alfheim stadion, Nordlyset, Hurtigruta, Norges eneste domkirke i tre og mye annet er kjente landemerker i Tromsø. Nå også en ny og flott stor brannstasjon.

29. november i år foregikk den offisielle åpningen av den nye brannstasjonen i Tromsø. Den har riktignok vært i bruk siden tidlig i høst etter at en kortesje med biler først kjørte fra Tromsdalen stasjon til gamle Hovedstasjonen for å få med seg alle kjøretøyer fra der, og videre ut til nye stasjonen som ligger rett sør for sentrum.

Raskt
Bygget rommer ca. 5200 m2, så det må absolutt sies å være en stor stasjon. Den huser alle funksjonene til Tromsø Brann og redning bortsett fra båter og en del IUA-materiell. Bygget har en miljøprofil. Det vil si et lavt energiforbruk med behovsstyrt ventilasjon, automatikk på lys og varme, varmegjenvinning og en del andre gode tiltak. Sluttregnskapet på den nye stasjonen er ikke klart, men den ser ut til å treffe ganske godt på budsjett som er 157 millioner kroner.
Det var en tydelig stolt brannsjef i Tromsø Brann og redning, Nils Ove Sollid, som tok i mot Brannmannens utsendte på åpningsdagen. Og det er med god grunn brannsjefen er stolt over et slikt flott bygg. Prosessen har gått adskillig raskere i Tromsø enn Bergen når de fikk sin nye Hovedstasjon for noen år siden. Der snakket man vel om ca. 100 år og ditto brannsjefer. ”Bestilling” på ny brannstasjon i Tromsø kom i 2003. Høsten 2007 vedtok kommunestyret at ny brannstasjon skulle bygges, og 14. april i 2009 ble første spadetak tatt. Det må sies å være en relativt rask kommunal prosess med et flott resultat, som da formelt ble åpnet høsten 2010. Forøvrig er det den samme arkitektfirma, Stein Halvorsen AS, på Hovedstasjonen i Bergen og stasjonen i Tromsø. Hovedentrepenør har vært Bjørn Bygg AS.

21 kjøreporter
Den nye stasjonen har ikke mindre enn 21 kjøreporter. Dette inkluderer, i tillegg til oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, også egen garasje til forebyggende avdeling, verksted med dekklager og vaskehall med gangbane også over bilenes høyde så de får vasket takene på de store bilene. Vognhallen er lys og romslig så det er enkelt å håndtere utstyr og materiell inn og ut av bilene. I bakkant av vognhallen er det fyllerom for luft, slange- vaskeri og verksted, grovgarderober, snekkerverksted, pulververksted, vaskerom og feier- garderobe og verksted. Feierverkstedet er også utstyr med pipe, så de kan gjøre ulike prøver og forsøk med ildstedene.

To til en
Bygget er todelt med. en publikumsdel hvor alle kommer inn. Denne delen inneholder blant annet et flott rom for både ekstern og intern undervisning, også med en utsikt gjennom de store vinduene som må kommenteres. Det er få bystasjoner som kan måle seg med slik utsikt. Det er videre et område hvor det er utstilt diverse historiske kjøretøy, materiell og annet utstyr. Den indre delen av brannstasjonen er sikret med kort og kode og er forbeholdt de ansatte, eventuelt sivile i følge med ansatte. I denne delen finnes i tillegg til det som er nevnes over diverse møterom, aksjonsrom, felles kjøkken og spiseplass for alle ansatte, 110-sentralen, diverse kontorer i like størrelser, mannskapsrom, gymsal, kondisjon og styrkerom og klatrevegger.
I forbindelse med åpningen av den nye stasjonen ble både gamle Hovedstasjonen og Tromsdalen nedlagt, så det ble fra to til en. Brannvesenet er allikevel innenfor dimensjoneringsforskriften. Noen år tilbake så brannvesenet på muligheten for en tredje stasjon i Tromsø, men det var da de også hadde ambulansekjøringen forteller Sollid. Noe som nå er tatt over av Universitetssykehuset Nord-Norge.

Mer nytt?
Selv om byen har fått en flott brannstasjon har fortsatt brannsjefen noen ønsker og vyer når det gjelder bygningsmasse. Det handler om en ny stasjon for brannbåtene og deler av IUA-utstyret (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing). Tromsø er vertskommune for beredskapsregion 31, Midt- og Nord-Troms. Denne regionen innbefatter Tromsø pluss 16 tilstøtende kommuner. Dette er for øvrig de samme kommunene som dekkes av den nye 110-sentralen, som også er i den nye stasjonen. Får de til et nytt slik bygg vil det være ønskelig å få til en samlokalisering med politiet, Kystverket med lostjenesten, Redningsselskapet og Sjøheimevernet.
Så gjenstår det å se om denne prosessen kan gå like raskt som den gjorde med brannstasjonen.
Brannmannen gratulerer, og ønsker samtlige ansatte i Tromsø Brann og redning lykke til i ny stasjon – dere er heldige!

 

COMMENTS