Nytt datasystem for brannmenn og feiere

HomeDiverse

Nytt datasystem for brannmenn og feiere

Norges Brannskole har startet undervisning i bruk av datasystem for brannmenn og feiere. Systemene skal effektivisere hverdagen slik at gamle manuelle arkiveringssystemer kan erstattes.

DBE lanserte våren 1999 en kravspesifikasjon på datasystemer til brann- og feiervesen. Flere leverandører meldte sin interesse og høsten 1999 var de fleste systemene leveringsklare.

En av leverandørene, Winsoft QSD, begynte tidlig å jobbe sammen med Norges Brannskole med undervisning i bruk av systemserien PYRO. Undervisningen startet høsten 1999 og begynte som ekstrakurs utenfor kursplanen.
Nå har imidlertid arbeidet med å få PYRO inn i kursplanen hos Norges Brannskole startet, og det er ventet at PYRO blir en del av denne i løpet av våren 2000. I første omgang er det nyutdannede og etterutdanning av personale som skal arbeide med brannsyn og feiing, som får PYRO inn i kursplanen.

– Nye datasystemer kan være vanskelig å få tak på, særlig dersom en ikke er vant til å jobbe med dette til vanlig, sier avdelingsleder Jørgen Mølbach i Winsoft QSD.
Selskapet satser på å gi gratis undervisning for brannskolen for på den måten å få PYRO kjent.
– Vi har også fått mye glede av dette samarbeidet i form av gode tilbakemeldinger på kursene, fortsetter Mølbach.
Neste kurs i PYRO på brannskolen blir i månedsskiftet mars/april.
 

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS