Innsamling av brann- og redningsutstyr til Tirana

HomeDiverse

Innsamling av brann- og redningsutstyr til Tirana

Fem brannfolk fra Bergen brannvesen gjennomførte høsten 1999 et bistandsprosjekt i byen Kukes i Albania. Dette gav oss så mange inntrykk, at vi kunne tenke oss å gjøre noe for brannfolkene i Tirana.

Som beskrevet i artikkelen ”Bergen hjelper byen Kukes” annet sted i ”Brannmannen”, fikk vi også overlevert utrykningsbekledning til brannfolkene i Tirana og Kukes. Dette ble satt stor pris på av brannfolkene og de var imponert over at vi tenkte på dem. Det som viste seg da vi så nærmere på standarden i brannvesenet, var at de manglet stort sett alt. Det finnes ingen lover og regler for blant annet transport av farlig gods, brannforebyggende tiltak er helt ukjent og stort sett alt er uten reguleringer.

Med den trafikkulturen som hersker i Albania, så skjer det ganske mange trafikkuhell med store personskader, ofte med døden som følge. Vi ble fortalt at dersom det oppstod en kraftig kollisjon med fastklemte personer, så var eneste løsningen å feste en wire i hver bil å trekke de fra hverandre. Det ble derfor 50 – 50 % sjanse for om personene overlevde.
Likeledes så er det vanligste brannslokkingsutstyret omtrent ubrukelig. Slanger, strålerør, pumper og lignende er av forhistoriske modeller og fungerer ofte ikke.

Vår tanke er å få istand en innsamling av utstyr som ulike brannvesen i Norge kan avse. Uansett hva det er, så er vi interessert. Forutsetningen må selvfølgelig være at det er brukbart.
Bergen brannvesen vil stå for overlevering og opplæring av utstyr.

Bergen brannvesen sitt bidrag er en utrykningsbil som nå er gått over som reservebil, pluss en redningsbil med redningsutstyr.
Dersom noen brannvesen rundt i vårt langstrakte land finner å kunne avse noe utstyr og synes dette er noe dere vil være med på, så er det bare å ta kontakt med Bergen brannvesen v/brannsjef Helge Eidsnes. Han kan nåes på tlf. 55 56 57 11, eller telefaks 55 56 57 49.
Vi vil dersom det er mulig, prøve å få utstyret nedover til brannvesenet i Tirana i løpet av våren eller tidlig høst i år. Det haster derfor litt, så se over det dere har og ta kontakt.

Rune Rød
”Brannmannen”

 

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS