Nye bøker er utgitt og klar for levering

HomeDiverse

Nye bøker er utgitt og klar for levering

Norges brannskole i samarbeid med Fagbokforlaget mottok i 2010 tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til utvikling og produksjon av læremidler for kunnskapsløftet. Målsettingen har vært å revidere bøker til alle fagområdene innen læreplanen til feierutdanninge

En prosjektgruppe ledet av rådgiver Bjørg Steinsvik ved Norges brannskole ble etablert og i sommer gikk bøkene i trykken. Opprinnelig var det fem bøker. Disse er nå gjort om til fire bøker i ny drakt. Bøkene omhandler temaene Brannvern og skadebegrensning, Bransje- og miljølære og to bøker om Fyringsanlegget. Fagfolk fra ulike miljøer har deltatt i prosjektet som forfattere og referansegruppe. Ved brannskolen har rådgiverne Gunnar Steinsvik og Emil Lerdahl bidratt. Foruten disse finner vi også Tom Erik Galambos, Tor Eigil Prøven, Frode Raaen, Per W. Haaland og Bjørn Bakkhaug blant forfatterne. 
I forbindelse med utgivelsen av bøkene lanseres det en nettressurs der man kan få tilgang til aktuelle lenker, bilder, video og annet relevant tilleggstoff.
Vi har hatt et meget godt samarbeid med Trond Soldal i Fagbokforlaget og vi er svært fornøyde med resultatet, sier rådgiver og prosjektleder Bjørg Steinsvik

COMMENTS