Sosiale medier – hva, hvordan, hvorfor?

HomeDiverse

Sosiale medier – hva, hvordan, hvorfor?

De fleste offentlige virksomheter har en målsetning om å kommunisere bedre med sine omgivelser. At kommunikasjonen er et mål i seg selv kan være et uheldig utgangspunkt. Kommunikasjonen blir ofte best om den heller sees på som et middel for å oppnå andre målsetninger

La oss overfører denne påstanden til de sosiale mediene. Sosiale medier har eksistert en stund. Mange har private kontoer, og selv om du ikke er der selv, så kjenner du mange som er på Facebook. Mange virksomheter mener de bør være tilstede på Facebook, men vet ikke helt hvordan og ikke heller alltid hvorfor.
De to viktigste og mest grunnleggende punktene er:
1. Hvilke mål kan kommunikasjon i sosiale medier hjelpe deg å oppnå.
2. Lag en plan for hvordan virksomheten kan benytte de sosiale mediene for best mulig måloppnåelse.

Eksempler på målsetninger kan være:
1. Å redusere antallet telefoner vi får fra innbyggere
2. Å vise fram arbeidet deres
3. Å bidra til at folk tenker oftere på brannvern i hverdagen
4. Færre branner

De forskjellige målsetningene bør besvare momenter som:

1. Hvor ofte og raskt skal dere svare, hvem er ansvarlig for å svare?
2. Hva ønsker dere å vise fram? Synes folk det er interessant?
3. Hvordan skal man få innbyggerne til å kjenne seg igjen?
4. Store overordnede målsetninger bør brytes ned til mindre mål. Hva er vanligste brannårsak? Hva kan folk gjøre selv?

Tips og triks
Gjør det interessant. Hvem vil du helst nå, hva kjennetegner disse menneskene og hvilke tema interesserer dem?
Gjør det relevant og hverdagslig. Ikke bli for teknisk. Skriv så målgruppen din kjenner seg igjen.
Still spørsmål. Folk liker å svare på spørsmål. Når temaet engasjerer mange vil også budskapet bli spredt videre.
Sett av tid. Om man ikke prioriterer en deltagelse i sosiale medier, er det bedre å ikke være der i det hele tatt.
Begynn med et enkelt mål, finn ut hvem du vil nå, lag en plan og sett i gang.

COMMENTS