Ny brann- og ambulansestasjon

HomeMateriell/Stasjoner

Ny brann- og ambulansestasjon

Smestad brann- og ambulansestasjon ble offisielt åpnet 1. september. Det er den første nye brannstasjonen i Oslo på nærmere 40 år og den første faste samlokaliseringen av brann og ambulanse i Oslo.

Stasjonen ligger der hvor den første Smestad brannstasjon lå fra 1930-tallet og frem til 1953. Da sto ny stasjon ferdig i Ullernchausseen. Denne stasjonen ble, da den sto ny, omtalt som Nord-Europas flotteste. Setningsskader og behov for en stasjon tilpasset dagens behov og organisering, gjorde at den var historie da den tredje i rekken av Smestad brannstasjoner sto ferdig i sommer. 
Brann- og ambulansestasjonen er på 3.000 kvadratmeter hvor brann- og redningsetaten disponerer to tredjedeler. I tillegg til separate vognhaller for etatene, lager og utrykningsgarderober inneholder første etasjen også bilverksted, røykdykkerverksted, slangeverksted og vaskehall. 
I en egen fløy har brann- og redningsetaten og ambulansetjenesten hver sin etasje med kontorer, møterom, dagligrom, mannskapsrom med eget toalett og dusj, garderober m.m. Stasjonen har romslig gymsal og stort trimrom, beregnet på begge etater.

Stasjonen har fått et meget flott estetisk preg. Dansk tegl er brukt som materiale med oljet sedertre i deler av fasade og i inngangspartiet. Utsmykning med mosaikk, som blant annet viser kjente symboler fra de to nødetatene, er utført av kunstner Hege Nyborg. 
Link Arkitekter har tegnet stasjonen som har blitt meget funksjonell. Stasjonsmester Steinar Garnaas, som har lagt ned hundrevis av timer i planleggingsprosessen, skal ha stor ære for praktiske løsninger og god funksjonalitet.   
Byggherre og eier er det kommunale Omsorgsbygg KF. Prosjektkostnad for stasjonen er 120 mill. kroner mens kontraktssum er 65 mill. kroner.

COMMENTS