Nyansatte ved Norges brannskole

HomeDiverse

Nyansatte ved Norges brannskole

Christian Haugland (37), rådgiver
Christian startet 4. juni i fast stilling som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er innsats og beredskap. Han har åtte års erfaring innen brann og redning fra Ofoten Brann IKS. Før det jobbet han som allmennlærer i åtte år. Ved Norges brannskole har han gjennomført grunnkurs, beredskapsutdanning trinn 1 og alarmsentraloperatørkurs. I tillegg har han pedagogisk utdannelse fra Høgskolen i Tromsø og grunnleggende EDB fra Høgskolen i Narvik.

Kristoffer Birkeland Salvesen (28), rådgiver
Kristoffer startet 13. august i fast stilling som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er flybrann. Han har syv års erfaring innen brann, redning og flyplasstjeneste fra Bodø Hovedflystasjon. Etter avlagt svenneprøve som tømrer, gjennomførte han førstegangstjeneste som brannvernassistent ved nevnte flystasjon. Han har gjennomført grunnkurs brannkonstabel ved Norges brannskole, samt Luftforsvarets utdanninger innen brann, redning og flyplasstjeneste. I tillegg har han flere relevante kurs innen fagområdet, samt innen førstehjelp.

Linda Stakkeland (30), rådgiver
Linda startet 13. august opp i fast stilling som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er strandsoneberedskap og oljevern. Linda har en bachelor i biologi fra Universitetet i Bergen og en master i økologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. I påvente av et relevant jobbtilbud har hun, etter oppnådd mastergrad, jobbet innen barnehagesektoren.

Lars Utnes (48), rådgiver
Lars startet 13. august opp i et 2-årig engasjement som rådgiver ved undervisningsseksjonen. Fagfeltet er strandsoneberedskap og oljevern. Lars har 21 års erfaring som mekaniker, og seks års fartstid i Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt som adjutant. Lars har fagbrev som landbruksmekaniker, samt gjennomført Regnskapsskolen, Arbeidslederskolen og kurs i voksenpedagogikk ved NKI.   

Cornell Edward Power (59), seniorrådgiver
Cornell startet 1. august opp i et nyopprettet 2-årig engasjement som faglig seniorrådgiver på Bachelorprogrammet i Internasjonal beredskap, som Norges brannskole drifter i samarbeid med Høgskolene i Narvik og Harstad. Cornell har en meget variert erfaringsbakgrunn fra offentlig og privat sektor, både i inn- og utland. Hans kompetansebase er solid og tuftet på ingeniør- og befalsutdanning i Forsvaret. I tillegg har han en rekke studiekurs på høgskole- og universitetsnivå innen blant annet sosiologi, kriminologi, risikostyring, krisehåndtering og kvalitetsstyring/-ledelse.

COMMENTS