Praktiske containere

HomeMateriell/Stasjoner

Praktiske containere

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har i den senere tid sett et behov for å rasjonalisere antall utrykningsenheter, og man har i den anledning gått til anskaffelse av to krokløftbiler og diverse containere på krokløftrammer.

Dette dreier seg om en vanntank, en farlig godscontainer, en røykdykkersupplycontainer og en forpleiningscontainer. Det er de to siste som jeg skal komme nærmere inn på her.

Når en brann blir stor og tidkrevende er det en fordel å kunne supplere røykdykkerne direkte på brannstedet. Til dette formålet er røykdykkersupplycontaineren vel egnet. Kort fortalt er det en 20′ stålcontainer med et avdelt teknisk rom, og med diverse dører og vinduer. Hovedrommet er inndelt med arbeidsplass for røykdykkerkoordinator med skriveplass, sambandsutstyr, whiteboard, og høyttalerutstyr. Den inneholder videre arbeidsbenker hvor man kan skifte flaskepakker og gjøre annet vedlikehold av røykdykkerutstyr, motorsager og lignende. Under arbeidsbenkene er det montert 8 trillbare kasser som hver inneholder 5 stk. flaskepakker. Videre inneholder containeren utstyr for a kunne kle opp fem røykdykkere komplett fra innerst til ytterst.

Containeren er isolert og har eget ventilasjons- og varmeanlegg. Den har en liten varmtvannstank (ca. 20 liter), vanntank (ca. 100 liter),vaskekum, samt en 3 hk luftkompressor for drift av blåsespiss og lignende. Kompressoren er montert i det tekniske rommet sammen med batterier til belysning og drift av containeren inntil vi starter strømaggregatet som er fastmontert og har en kapasitet på 12,8 kW. Aggregatet drives av en 4-sylindret dieselmotor med 100 liters dieseltank. Aggregatet kan startes fra kommandorommet. Deretter er containeren i stand til å forsyne både seg selv og et stort brannsted med både en- og trefas strøm. Når denne containeren er plassert på brannstedet kan den i tillegg drifte vår såkalte forpleinings-container. Denne har samme grunnkonstruksjon, men er tiltenkt rollen som varmestue for våte og kalde mannskaper. Den er enkelt innredet med stablestoler, klaffebord, kjøkkenkrok med kokeplate, kaffetrakter etc. I tillegg har den eget toalettrom med et hygienisk tørrklosett og håndvask.

Begge containerne er bygget ved Seut Industrier A/S i Fredrikstad. OBRE er så langt fornøyd med sine containere, men etter hvert som de er i bruk finner vi ting som kan forbedres og forandres. Dette gjøres fortløpende.
For øvrig er SEUT INDUSTRIER en leverandør av redningsmoduler, lager for sprengstoff og miljølager (HMS) for miljøfarlig avfall.

 

Publisert: 05-01-2001

COMMENTS