110 års musikkjubileum

HomeDiverse

110 års musikkjubileum

BBM kunne riktignok ikke spille under den 2. verdenskrigen, men oppretthold driften som et kor og var et samlingspunkt for hardt prøvde kolleger.
Etter det vi har undersøkt og funnet dekning for historisk, sa er BBM det eldste etatkorpset som fremdeles er i drift i Norge, ja faktisk i hele NordEuropa. Dette er selvsagt noe vi er litt stolt over og vi er i dag med våre 32 medlemmer nesten et rent etatkorps. Det er bare tre medlemmer som ikke har eller har hatt sitt arbeid i Bergen brannvesen, et særpreg vi er stolt av. Sågar er flere av korpsets medlemmer opplært i voksen alder av kollegaer. At vi fremdeles er et rent «guttekorps», er også litt spesielt, og sannsynligvis er det ikke så mange igjen av oss i Norge.

Før jeg kommer inn på selve jubileumsfeiringen, vil jeg fortelle litt om historikken til BBM.
Korpset ble stiftet 15. april 1891 av branndirektor Daniel Hansen. I starten talte BBM syv medlemmer og slet med dårlig rekruttering og økonomi. For å bedre på det, arrangerte korpset i starten en rekke konserter i hovedbrannstasjonen, og på en av disse konsertene var var nasjonalkomponist Edvard Grieg til stede. Etter å ha overhørt konserten uttalte han: «”jeg hører det er menn med gode lunger, men neste gang håper jeg de spiller mere rent.»

I årene som fulgte ble BBM et populært korps i egen by, og allerede i 1893 gikk BBM i spissen for hovedprosesjonen under feiringen av 17. mai. Dette er en plass vi har gjort hevd på, så fremdeles går vi i spissen.
BBM ble med tiden mer og mer populære med mange spillinger for Bergen by og ikke minst konserter for grupper i samfunnet som ikke hadde det sa bra. Ulike sykehus, alders- og pleiehjem og ikke minst vår nærmeste nabo, fengselet ble besøkt regelmessig. Spillingen i fengselet hver julaften ble en tradisjon som de innsatte satt stor pris på helt til fengselet flyttet på slutten av 1980-tallet.

Etter hvert som økonomien ble bedre, ble instrumentene nyere og prestasjonene ble mer slik Edvard Grieg ønsket de skulle være. En rekke byer i Norge ble etter hvert besøkt og kontakter ble opprettet med andre brannvesen i Norge.
Stor aktivitet

Etter 2. verdenskrig ble interessen for a besøke utlandet sterkere. Ulike turer til Paris, København, Warszawa,
Salzburg, Wien, Birmingham, York og London ble ubetingede suksesser. I løpet av de siste ti årene har BBM åtte ganger representert Bergen kommune ved de årvisse Hansadager både i Tyskland, Nederland og Polen. I år er det byen Riga i Latvia som står for tur.

Siden byens politikere har utnevnt BBM som ((Bergen bys representasjonskorps», har en rekke av spilleoppdragene vært for Bergen kommune. Aktiviteten er ganske høy med over 40 spilleoppdrag i gjennomsnitt de siste årene. Litt av grunnen til det er at hver gang det anløper et cruiseskip i Bergen som ikke har vært her før, stiller vi enten på kaien eller om bord og underholder passasjerene. Etter filmingen og fotograferingen å dømme, så finnes vi antakelig på papir eller tape i alle verdensdeler.

For ti år siden ved feiringen av vårt 100 års jubileum, samlet vi for første gang de tre musikkorpsene i Norge som eksisterer – Oslo Brannvesens Musikkkorps (OBM), Drammen Brannvesens Musikkorps (DBM) og oss selv til stevne i Bergen. Samarbeidet med OBM bar blitt oppretthold i årene etterpå og resulterte i at vi ble invitert til deres 60 ars jubileum i 1997, mens kontakten med DBM dessverre ser ut til å ha strandet. Dette synes vi er synd, men kanskje kan det gjenopprettes.

Gjennom den gode kontakten med OBM, ble vi i 1999 invitert til København Brandvæsens Orkesters 60 års jubileum. Det falt derfor naturlig at nettopp OBM og KBO er våre gjester når vi skal feire vårt 110-årsjubileum i helgen 4. – 6. mai 2001. Av programmet kan vi nevne offisiell mottakelse i hovedstasjonen og konsert i Bergen sentrum fredag 4. mai, jubileumskonsert i ærverdige Haakonshallen og seinere på kvelden lørdag 5. mai jubileumsmiddag og sightseeing på byfjorden med påfølgende felles brunsj som avslutning søndag 6. mai.

Vi håper programmet vil falle i smak for både vare egne og selvsagt våre gjester, og vi vil selvsagt skrive om det i «Brannmannen» når feiringen er over. Samtlige av våre medlemmer ser frem til en verdig feiring av et jubileum for et tradisjonsrikt korps.
Så til vare inviterte er det bare a si:

-VELKOMMEN, KJÆRE GJESTER.

Rune Rød, Bergen Brandkorps Musikkorps

Publisert: 05-01-2001

COMMENTS