«Brannmester» Martin Lium

HomeDiverse

«Brannmester» Martin Lium

Ole Lium Møbelverksted i Meldal er best i klassen når det gjelder brannforebyggende tiltak. Som belønning forærte i desember brannsjef Ove Smedplass en blomsterbukett til Johan Martin Lium.

– Alt er på «stell» her. Dere har et gjennomarbeidet og godt internsystem, alle dokumenter som har med brannvern å gjøre er samlet i en perm, dere har gode rutiner på egenkontroll og dere har serviceavtaler på slukkeutstyr. Mange forhold har gjort at vi synes dere bør få en oppmerksomhet for arbeidet dere gjør med brannvern internt. Mange andre bygg som er kontrollert er også veldig flinke, men Ole Lium Møbelverksted er i en egen klasse, sa brannsjef Ove Smedplass til daglig leder Johan Martin Lium. Brannsynet tok for seg alle rutiner i forbindelse med brannvern, som rutiner for internkontroll, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Hele bygget ble inspisert, og det ble lagt vekt på en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og følger av utbrutt brann. Møbelverkstedet har klart definerte områder for hver enkelt ansatt, med fjerning av brannfarlige væsker, og rengjøring. Bedriften har dessuten flere brannfolk i arbeidsstaben.

– Jeg har vel arvet iveren for brannsikring fra min far Ole, som startet bedriften, og selv var brannmann.
Brann er vel den største skrekken for alle bedrifter. Hvis vi hadde blitt rammet av brann, ville ikke våre oppdragsgivere ventet på at vi kom oss på fote igjen. Det ville blitt vanskelig å starte opp igjen, sa Johan Martin Lium, som synes det er positivt at bedriften nå vil få brannsyn annethvert år.

Det som kan være problemet med et godt brannvern er at det tar tid a bygge opp. Men Lium har gjort jobben godt. Bedriften kan med stolthet kalle seg uoffisiell Meldalsmester i forebyggende brannvern. Neste gang kan vi kanskje få til en attraktiv diplom for vinneren, slik at det blir noe å strekke seg etter. Nå skal det sies at de andre drøyt seksti byggene vi inspiserte heller ikke er helt borte med hensyn til brannverntiltak. Men Ole Lium Møbelverksted skilte seg likevel klart ut, sa brannsjefen som opplyste at Meldal per i dag har 100 prosent brannsyn.

 

Publisert: 05-01-2001

COMMENTS