Den norske hurtigfrigjøringen raskere og sikrere

HomeRedning

Den norske hurtigfrigjøringen raskere og sikrere

Den norske metoden for frigjøring med kjettingtrekk er raskere, sikrere og mer skånsom enn den konvensjonelle metoden med hydraulisk verktøy. Hvis den kolliderte bilen står på eller nær veien kan trekkmetoden anbefales. Det viser en studie som Myndigheten for Samhällssikkerhet og Beredskap i Sverige har gjennomført.

Norge vant drakampen. En studie som MSB gjennomførte viser at trekkmetoden er mer enn 15 prosent raskere enn metoden med hydraulisk verktøy. Den har færre ulemper og risikoer og skaper bedre tilgang, først og fremst på førerplassen. Metoden er spesielt gunstig når det er mange personer i bilen, da har konvensjonell frigjøring åpenbare problemer fordi man må ta seg inn i bilen med hydraulisk verktøy.

– Resultatene er ikke overraskende. Jeg har fulgt utviklingen i Norge hvor man benytter denne metoden og der har man veldig gode erfaringer med den, sier professor Ulf Björnstig, Kunnskapssentrum i katastrofemedisin ved Umeå universitet, som har sammenstilt og vurdert resultatene i studien.
Testbilene ble valgt ut parvis av samme bilmodell. De ble sluppet fra 30 meters høyde litt skrått slik at førersiden ble trykt inn mest. Det innebærer at deformasjonsbildet blir en mellomting mellom de vanligste testmetodene – EuroNCAP och USNCAP. Ved slippet får bilene en hastighet på 87 km i timen.

Forsøkene ble gjennomført av en gruppe brannmenn som har kunnskaper om begge metoder. Studien ble konsentrert om selve frigjøringsmomentet, til den skadede var frigjort og var klar for å løftes ut på en backboard.
– Det er ett gedigent arbeid vi gjort og jeg vurderer resultatene som stabile. Vi har standardisert gjennomføringen og benyttet tilstrekkelig mange biler for å kunne sammenligne metodene, sier Ulf Björnstig.

Sikrest for alle
Trekkmetoden anses sikrest både for redningspersonell og skadede, den er lett å lære bort og kostnaden for utstyret, noen kjettinger, er en brøkdel sammenlignet med hydraulisk verktøy.
Forutsetningen er at bilen står på eller i nærheten av veien. Ved kollisjoner der kjøretøyet har havnet et stykke ut i terrenget er den konvensjonelle metoden å foretrekke, ifølge Björnstig.
Sikkerhetsproblemene med den konvensjonelle metoden ble illustrert tydelig under en test hvor den hydrauliske sylinderen gjentatte ganger mistet taket.

 – Det er absolutt ikke bra å få et ratt som fjærer tilbake inn i en skadet buk. Det styrker oppfatningen om at trekkmetoden er sikrere også for de i bilen, først og fremst føreren. Ved trekkmetoden kobles kjettingen rundt rattstammen som da trekkes vekk først. Fra ambulansepersonellets synspunkt er det veldig bra å få dette rommet.
Som ett resultat av studien har en arbeidsgruppe fått i oppdrag å lage ett opplæringsprogram for trekkmetoden i MSBs utdannelser.

COMMENTS