Bredt program

HomeDiverse

Bredt program

Brannsjefkonferansen ble i år arrangert i Moss. Den samlet 33 brannsjefer pluss representanter fra DSB, DNK, Justisdepartementet og et antall pensjonerte brannsjefer. Utstillerne var også her godt representert.

I fagprogrammet inngikk blant annet informasjon/foredrag om:
– Tanker om redningstjenesten i fremtiden, ved Justisdepartementet.
– Mangfold i brannvesenet, ved DSB.
– Risikobasert dimensjonering ved Oslo brann- og redningsetat og Bergen brannvesen.
– Nødnett, ved DNK.
– Fremtidig brannutdanning.
– Samarbeid i brannsikringsarbeidet mellom private og offentlige aktører, ved Odd Rød.
– Ny særavtale for brannpersonell.

Et av hovedtemaene var erfaringene fra oljevernaksjonen etter Godafoss-forliset i februar. Brannsjefene Nils Erik Haagenrud, Jens Lindstrøm og Per Ivar Pettersen informerte om sine erfaringer. 
Ved aksjonen ble ELS-prinsippet fulgt og alle funksjoner var på plass innen èn time. I stab deltok brannsjefer i Østfold, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Sivilforsvaret, Havnekaptein samt representanter fra Sarpsborg brannvesen. 
Lenser ble så raskt som mulig lagt rundt skipet, men da hadde allerede mye av oljen blitt ført av gårde. En av de store utfordringene med dette oljesølet var at mye av oljen la seg i isen og var vanskelig å samle opp. På den annen siden fungerte isen som en barriere mot land. Oljen dro raskt av gårde og var på vei nordover før strømmene førte den nedover Vestfoldkysten og senere helt ned til Kristiansand, nærmere tre uker etter forliset. 

I tillegg til fagprogrammet var det også lagt opp til besøk på brannstasjonen og i Moss by.

COMMENTS