Stor deltagelse i Brønnøysund

HomeDiverse

Stor deltagelse i Brønnøysund

72 representanter for brannvesen fra hele landet samt myndigheter deltok på Norsk Brannbefals Landsforbund sitt fagseminar og årsmøte i Brønnøysund 30. april og 1. mai.

Programmet på fagseminaret inneholdt foredrag om:
– Politiske visjoner og satsingsområder ved ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen i Justisdepartementet.
– Informasjon fra DSB.
– Hvor er brannskolen om 10 år? ved Karl Erik Arnesen, NBSK.
– Da grisefjøset brant – savnede røykdykkere og HMS, ved Rune Svensen, Brannvesenet Sør-Rogaland.
– Utviklingen av Helgeland IUA, ved Geir Johan Hanssen.
– Studieturer for å studere felles nødnummer/felles nødmeldesentral, I vent på ambulanse, oljevernberedskap i polare strøk og ICS-systemet.
– Utdanningsreformen så langt, ved Berit Moe.
– Utfordringer i forbindelse med brannsikkerhet, ved Odd Rød.
Foredragene inneholdt en stor bredde om både beredskaps- og forebyggende arbeid. Et referat fra foredragene kan leses på www.nblf.no
Et stort antall utstillere fra velkjente leverandører hadde møtt opp i Brønnøysund og bidro til å gi arrangementet en flott ramme. Arrangørene, Nordland Brannbefalslag og Brønnøy brannvesen hadde i tillegg til det faglige programmet lagt opp til besøk på Vega øyene, som er en del av verdensarven. Takk til arrangørene for et faglig godt program. 

COMMENTS