Nok en stor lagerbrann

HomeBrann

Nok en stor lagerbrann

For tredje gang på kort tid opp¬lever vi en stor lagerbrann, med påfølgende store og kostbare skader. Denne gangen var det Oslo som ble utsatt for lager¬brann, nærmere bestemt i Økern Torgvei 9.

Det totale skadeomfang er ikke kartlagt enda, men det beløper seg nok til ca. 100 millioner kr.

Økern Torgvei 9 er ett kombinert industri, lager-, og kontorbygg. Opprinnelig er det bygget som engrosslager for dagligvareleverandøren SAMAS. Bygget er oppført i tre etasjer. Deler av bygget er sprinklet. Det finnes brannvarslingsanlegg, men det er ikke koblet til Oslo brann- og redningsetat. Bygget har en grunnflate på ca. 5780 m2. Største totale areal er øverste etasje som er helt useksjonert, men hvor det er gjort ett teknisk bytte med sprinkleranlegg.I øverste etasje lå et trykkeri.

Oslo brann- og redningsetat fikk melding om brann i Økern Torgvei kl 01.22. Som første innsatsstyrke ble det sendt to grupper, dvs. seks biler (to mannskapsbiler, to dykkerbiler, en lift og en snorkel) pluss kommandobil. Underveis til stedet får bilene beskjed fra sambandsvakta at innringer har hørt smell / eksplosjoner i bygningen. Første brannmester på stedet melder til sambandsvakta etter ankomst at det er ingen ting å se, men at sprinklerklokkene går. Det går kun et par minutter for neste melding til vakta lyder på røyk observert i mellometasje. Noen minutter senere lyder første melding fra vakthavende inspektør; «stor røykutvikling fra 2. etasje ». Det blir da rekvirert ytterligere en gruppe med ti mann.

Eksplosjoner

Røykdykkerne angriper bygget fra en lasterampe på 2. plan. De registrerer da at brannen har sitt opphav i 1. etasje, men sprer seg til 2. etasje i fra en åpen sjakt. Varmen er så kraftig at det ikke lar seg gjøre å ta seg helt inn til kjernen av brannen. Det kommer flere smell underveis. Etter ca. en time registrer mannskapene som dekker øverste etasje, at gulv¬belegget begynner å boble seg. Etter ytterligere en time begynner dekket/etasjeskilleren å gi etter. Det blir da besluttet å trekke mannskapene ut av bygningen, og fortsette med utvendig slokking til man har mer oversikt over situasjonen.

Nå er også røyken blitt så tett at en velger å starte evakuering av private boliger som ligger i nærheten, disse ble da tatt hand om på ett sykehjem som ligger like i nærheten. Det blir forsøkt å kjøre lettskum i gjennom kjøreportene, men røyk og temperatur er så ekstrem at skummet bare blir «spist opp». Vannkanoner var da siste utvei i denne omgang. Det ble så gjort ytterligere undersøkelser om alternative angrepsveier. Blant annet ble det gjort forsøk på inntrenging via to A-60 dører som stod i brannskilleveggen. Dette var for øvrig to dører som var blitt reparert bare 14 dager for brannen, og som absolutt gjorde jobben sin som branndører.

Utfordringen vedrørende disse dørene var at det var stablet paller med varer foran dørene, så de måtte rives ut med karm og dørblad. Det lot seg allikevel ikke gjøre å forsere videre her pga. pallene. I følge leietager var dette blitt gjort fordi han var lei av all trafikk gjennom disse dørene. Røykdykkere prøvde også å ta seg inn via ett tak og en rømningsvei. Der møtte de på andre farer. Relativt raskt gikk de på en usikret døråpning som førte de rett inn på toppen av ett høytlager, med fem meters høyde. Det ble riktignok gitt beskjed om dette like i forkant av en tilskuer som jobbet i bygget. På grunn av høy temperatur kom man aldri helt inn til kjernen av brannen. Situasjonen forble derfor også uforandret helt til utpå kvelden neste dag, ca. 20 timer etter at brannen ble meldt.

Panthere

Det ble i mellomtiden gjort ett sprengningsforsøk av beredskapstroppen til politiet, men det var mislykket. Tanken med det var å få ett hull til å lufte ut temperaturen og for å kunne komme til brannområdet. Politiet og brannetaten ble enige om å rekvirere Panthere fra Gardermoen. De hadde mulighet å stille med to stykker og var på plass ca. en time etter det var bedt om anmodning. Hver spylte 13.000 liter premiks av gangen inn i bygget. Totalt spylte Pantherene, 200.000 liter premiks og vann. Dette så ut til å hjelpe betydelig, blant annet kunne mannskapene for første gang mange timer se flammene. Men under dette arbeidet så endret situasjonen seg brått, etasjeskilleren til øverste etasje ga etter og raste.

Det blir da åpent fra underetasjen og helt opp, fordi en del av høytlagret ligger i dette området. Na er det også kraftig brann på oversiden av bygget, og situasjonen meldes å være ute av kontroll. Hele den øverste etasjen useksjonert, det har nok også dannet seg en del branngasser der. Man er nå redd for at villaene på andre siden av veien skal ta fyr på grunn av stråletemperaturen. En av mannskapsbilene som star på oversiden reddes unna i siste liten. Panthere blir også kjørt til andre siden av bygget samt at det blir rekvirert en gruppe til å dekke baksiden.

Åpningen som ble etter raset gjorde innsatsen betydelig enklere fra fremsiden av bygget. Temperaturen fikk nå slippe ut på bak-/oversiden av bygget. Panther klarte også å sette strålene ned i åpningen som var blitt helt fra underetasjen. Etter ytterligere noen timer fikk man kontroll på brannen. Fordi situasjonen endret seg så brått måtte politiet låne røykdykkerutstyr for å kunne foreta evakuering av flere boliger Vannverket ble også bedt om å skru opp vanntrykket i gata, det ble øket med ca. 4 bar.

147 røykdykkerinnsatser

Under denne innsatsen ble det registret 147 røykdykkerinnsatser. Det som ikke ble registrert var rovdriften på mannskapene, enkelte hadde inntil 15 timer sammenhengende på skadestedet. Det totale skadebeløpet er enda ikke kartlagt helt, men det antydes et sted i størrelsesorden 50-100 millioner. Eier av bygget regner ca. 30 prosent av bygget som to¬talskadet, med røyk og vannskader på det resterende. Arnestedet viste seg å være på ett engrosslager for pizzabutikker, der var det blant annet lagret ca. 2500 liter matolje.
DBE har startet granskning av brannen og i neste utgave av «Brannmannen» vil vi gjengi konklusjonene fra denne rap¬porten.

 


Adresse: Økern Torgvei 9
Eier: Eindomsspar AS
Objekt: § 22 bygning, type C 1
Oppført: 1961
Grunnflate: Ca. 5780 m2
Totalt bruttoareal: Ca. 14.200 m2
Etasjer: 3, men deler av bygget 2 etasjer på grunn av høytlager
Bruk: Kombinert kontor-, industri- og lagerbygg.
Siste brannsyn: Høsten 1998
Konstruksjon: Betong og stål
Sprinkler: Deler av bygget
Brannvarsling: Deler av bygget
Tilknyttet vaktsentral: Nei

Publisert: 05-05-2001

COMMENTS