Kritikk etter lagerbrann

HomeBrann

Kritikk etter lagerbrann

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) fastslår i sin granskningsrapport etter brannen i Solar Electroengros i Ullensaker 4. februar i år, at sprinkleranlegget var underdimensjonert og at vannforsyningen sviktet.

Eieren får sterk kritikk og DBE har også kritiske kommentarer til kommunen, brannvesenet og forsikringsselskap. Verdier for langt over 100 millioner kroner gikk tapt i brannen.

Brannen fikk betydelig større konsekvenser enn hva det er grunn til å regne med i en sprinklerbeskyttet bygning. I granskningsrapporten heter det at dette mest sannsynlig skyldtes at sprinkleranlegget bare var dimensjonert for en lagringshøyde på under tre meter med den aktuelle lagerbeholdning bestående av blant annet elektriske artikler, mens lagringshøyden i realiteten var nesten åtte meter.

 

Ingen reaksjon

Det er eieren som har ansvaret for at brannsikkerheten ivaretas, men de reagerte ikke på gjentatte rapporter fra kontrolløren av sprinkleranlegget om at dette ikke var dimensjonert for den lagringshøyden som ble praktisert. Dette er i følge DBEs rapport sterkt kritikkverdig.
Også forsikringsselskapene og Ullensaker brannvesen får kritikk i denne sammenheng.
– Forsikringsselskapet til eier var kjent med sprinkleranleggets mangler uten å reagere på dette. Forsikringsselskapene bør gjennomgå sine rutiner for kvalitetssikring av den bygningsmasse de svarer for. Bygget hadde i mer enn ti år en drift som ikke sto i forhold til sprinkleranleggets dimensjonering.
– Ullensaker brannvesen var gjort kjent med sprinkleranleggets manglende evne til å slokke/begrense brann i det ak¬tuelle lageret fordi brannvesenet mottok kontrollrapporter om sprinkleranlegget. Sprinkleranlegget har ikke vært tema i brannvesenets brannsyn i bygningen, noe DBE finner kritikkverdig, står det i rapporten.

Vannforsyningen sviktet

Det er ellers fastslått at vannforsyningen til sprinkleranlegget var utilstrekkelig, fordi en rørbruddsventil stengte automatisk når vannmengden ut fra kommunens høydebasseng oversteg en gitt grenseverdi. Da sprinkleranlegget ble utløst, stengte ventilen og medførte avbrudd i vanntilførselen. DBE mener imidlertid ikke at dette har hatt betydning. Konsekvensene av brannen ville etter all sannsynlighet blitt de samme selv med sikker og kontinuerlig vannforsyning, fordi sprinkleranlegget ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Likevel får kommunen kritikk:

DBE mener at Ullensaker kommunes rutine for tvangsstyring av rørbruddsventilen ved høydebassenget ikke er akseptabel. Pålitelig og sikker vannforsyninger er avgjørende for om et sprinkleranlegg virker. Ullensaker kommune må sørge for at vannforsyningen er pålitelig og kontinuerlig, fastslår DBE og viser til krav til vannforsyning i forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Bilde

 

Publisert: 05-05-2001

COMMENTS