Nå får vi lov til å øve igjen

HomeDiverse

Nå får vi lov til å øve igjen

Nå får brannfolk lov til å øve igjen! Det lyder merkelig, og nå er det da også historie, men de siste åtte årene har brannvesenets redningsdykkere ikke vært godt nok kvalifisert til å øve seg, men gode nok til å rykke ut for å redde liv. Formelt sett, vel å merke.

Arbeidstilsynet har definert øvelser som arbeidsdykking, og for å drive øvingsdykking krevde arbeidstilsynet klasse A – sertifikat med 14 ukers kurs i arbeidsdykking.  Dette ble innført når ny dykkerforskrift kom i 1991.  Å rykke ut for å redde liv og store verdier regnes som nødrett, og har vært unntatt fra disse kravene.

Å skaffe brannvesens redningsdykkere et slikt sertifikat, ville koste flere millioner kroner, og kreve flere måneder (års) lange kurs i Bergen eller Oslo for å bli opplært til arbeidsdykkere slik at vi da kunne drive med øvelser.  Et slikt kurs består i hovedsak av oppgaver som sveising, forskaling m.m., men ingen opplæring i redning eller søk som brannvesenet burde ha.  Brannvesen hadde ikke behov for slike arbeidsdykkere, og redningsdykkerne har på grunn av forskriften de siste årene øvd på «nåde»:

Som det eneste brannvesenet i landet, fikk Stavanger brannvesen en dispensasjon av arbeidstilsynet fra kravene, der noen navngitte brannmenn uten A-sertifikat kunne være tilstede under øvelsene som dykkerinstruktør. Alle de andre brannvesen i Norge som har drevet øvelser etter at dykkerforskriften kom og som ikke har hatt dispensasjon, har brutt forskriftene for å holde beredskapen oppe. Det er noen brannvesen i Norge som har egne dykkere med A – sertifikat og som hele tiden har vært i stand til å drive øvelser etter gammel dykkerforskrift.  De har også sendt mannskaper på arbeidsdykkerkurs for at de skal kunne påta seg arbeidsoppdrag.

Nytt redningsdykkersertifikat klasse R

Fra 1. januar i år fikk vi endelig en endring i dykkerforskriften, som åpner for et eget sertifikat for redningsdykkere.  Det betyr at i inntil ett år etter ikrafttredelse av endringsbestemmelsene av 2. juli 1998, kan den som dokumenterer teoretisk opplæring og minst ett års praktisk erfaring med redningsdykking som nevnt i forskriftens § 9, få utstedt sertifikat klasse R.  Alle branntjenestemenn som allerede er kvalifisert etter de nye endringsbestemmelsene vil få sine (Redningsdykker-) R -sertifikater av arbeidstilsynet i Oslo løpet av året.
Nå kan Stavanger brannvesen og andre brannvesen hente fram mye nedstøvet søksutstyr, og glede seg over å kunne øve og drive redningsdykking for fullt, uten å bli hemmet av merkelige forskrifter.

Med den gamle ordningen kunne brannvesenets redningsdykkere bare holde på så lenge nøden var akutt og det sto om liv. Så snart arbeidet handlet om å søke etter omkomne, måtte de pakke sammen – og be pårørende og politi finne andre til å gjøre jobben. Med de nye R-sertifikatene kan dykkerne nå være til tjeneste i flere dager.

Instruktør fra Statens Dykkerskole i Stavanger.

Stavanger brannvesen har nylig gjennomført repetisjonskurs i Stavanger der instruktør Per Ragnar Jensen fra Statens dykkerskole i Bergen har hatt undervisning og øvelser med fremtidige redningsdykkere. Han instruerte i revidert dykkerforskrift, farer ved dykking, tabeller, sikkerhetsprosedyrer, dokumentasjon og bruk og vedlikehold av utstyr m.m.  Øvelsene var først og fremst en oppfriskning i kunsten å søke systematisk på bunnen, så her fikk mannskapene en god innføring i hvordan dykkerne skal drive med rednings- og søksvirksomhet.  Vi fikk samtidig se litt av hvordan Statens Dykkerskole vil gjennomføre redningsdykkerkurset for nye redningsdykkere i Bergen. Det var en del å sette fingeren på, men nå som vi får lov til å øve i søk etter en savnet, får vi sette i gang med å øve egne mannskaper både under og over vannet. 

 

Publisert: 06-01-1999

 

COMMENTS