Moderne byggeskikk brannfarlig

HomeForebyggende

Moderne byggeskikk brannfarlig

Dagens byggeskikk, øker faren for katastrofebranner i Norge, mener Byggforskningsinstituttet.

Det er blitt mer vanlig med svalganger og kaldloft i moderne institusjonsbygg, noe Byggforskninginstituttet mener svekker brannsikkerheten. Forsker Vidar Stenstad ved instituttet sier at moderne byggeskikk øker faren for at en brann raskt utvikler seg til en katastrofe. Han kritiserer byggherrene og arkitektene for ikke å ta hensyn til dette. Også Statens bygningstekniske etat er bekymret for at byggeskikk og brannsikkerhet kan være på kollisjonskurs.
Kaldt loft og svalganger benyttes i dag i store bygninger med mange brannceller under samme tak f. eks i vanlige boligbygninger, omsorgsboliger, sykehjem, skoler og barnehager. Branner i slike bygninger har allerede fått store konsekvenser i form av omfattende brannspredning. Personrisikoen i slike bygninger er høy fordi rømningsveier raskt kan bli blokkert. Det er samtidig stor sannsynlighet for omfattende materielle skader.

Det viser seg i mange tilfeller at den branntekniske oppdelingen som er planlagt i slike bygninger, ikke fungerer i praksis. Det skyldes at detaljer ved brannskillene overhodet ikke blir vurdert eller prosjektert, men blir isteden overlatt til tilfeldighetene (dvs. de løses på byggeplassen). Vegger og etasjeskillere som sådan er i orden, men dette er til liten hjelp når brannspredningen skjer i randsonene, dvs, rundt skillekonstruksjonene. I svalganger brukes i stor grad trematerialer/-overflater som bidrar til rask brannspredning.

Byggeskikk og byggemetoder som opprinnelig ble utviklet med tanke på mindre bygninger uten interne brannskiller, synes i dag å bli brukt mer eller mindre ukritisk i store bygninger med mange brannceller. Dersom man velger å benytte kaldt loft og svalganger i større bygninger, må det gjøres en grundig analyse av brannsikkerheten. En slik analyse vil ofte avdekke uakseptabel brannrisiko og utforming i strid med forskriftens funksjonskrav. Særskilte tiltak, f. eks. sprinkling, kan i en del tilfeller være nødvendig for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå, mener Byggforskningsinstituttet.
 

Publisert: 05-05-2001

COMMENTS