Medisinske krav!

HomeDiverse

Medisinske krav!

Under årets svenske Fys-seminar i Borås fikk diskusjon om testing og belastningskrav en ny vending. De belastningskrav som svenske brannfolk har fulgt i alle år, sier nå arbeidstilsynet og redningsverket ikke er relatert til de belastninger røykdykkeren er utsatt for, men et medisinsk nivå for å forebygge at arbeidstagerer ikke skal dø under innsats.

Redningsverket har satt bort utredningen om brannmenns ”fysiska formåga” til Luleå universitet for å avdekke de belastninger brannmenn utsettes for.
De signaler som har kommet så langt i denne utredningen er at de krav og testformen som brukes i dag i Sverige, sannsynligvis ikke er relevant for å speile belastning.
Det blir spennende å følge denne utvikling videre.
Hva så med de nye fysiske krav i vår kjemikalievernlov? Hvilke belastninger er den basert på? Hvorfor har man lagt seg på dette nivået? Og hva med denne endring av fokus fra belastningsnivå til medisinsk nivå?

 

 

 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS