Med rådhuset som klatrevegg

HomeRedning

Med rådhuset som klatrevegg

15. september var fire mann fra Bergen brannvesens spesialredningsgruppe (BSR) i aksjon på toppen av det 14. etasjer høye rådhuset i Bergen. Oppdraget var å henge opp ett 300 kvadratmeter stort banner over hele rådhusveggen.

BSR-gruppen lar ikke anledningen gå fra seg til å øve andre steder enn på stasjonsområdet. Da samferdselsetaten tok kontakt med Bergen brannvesen for å få hengt opp et kjempebanner over rådhusveggen, nølte ikke BSR-gruppen med å stille opp.
– Flott øvelse dette. Her får vi utføre en tidkrevende øvelse svært høyt over bakken, smiler gruppens leder, Kjetil Bahus.

Fokus på sikkerhet
Fokuset ved en slik øvelse er på høy sikkerhet – ikke kort tidsforbruk. Med 80 festepunkter på en allerede rigget ramme tar monteringen av banneret tar fem timer, mens det ved demontering går kun to og en halv time. 
– Vi lærer underveis. Det er mange sikkerhetsaspekter ved en slik øvelse. Vi måtte blant annet sørge for at det store seilet var godt forankret hele tiden slik at ikke vinden tok tak i det, forteller Bahus.

Nyttig lærdom
Banneret er en del av kampanjen Europisk Mobilitetsuke, hvor målet er å motivere til økt bruk av miljøvennlig transport. Det er Samferdselsetaten i Bergen Kommune som har det lokale ansvaret for kampanjen. For BSR-gruppen gir øvelsen gode erfaringer å ha med seg videre.
– Det å øve på å gjøre teknisk krevende arbeid mens man henger i et tau langt over bakken kommer alltid godt med for oss, avslutter Bahus.

Trine Sivertsen Sommerlade
Informasjonsrådgiver
Bergen brannvesen

FAKTA OM BSR-GRUPPEN
BSR-gruppen ble etablert 1988 som Bratt Lende-gruppen på bakgrunn av behovet for kompetanse på tauredning. Siden den gang har flere spesialområder blitt lagt til denne gruppen:
– Redning og søk i bratt og vanskelig terreng
– Redning ved kjøretøy utfor vei og transportulykker i bratt terreng
– Redning i bynære fjellområder 
– Sikring av innsats i elv og juv i samarbeid med dykkere
– Redning fra tanker, sjakter og trange rom
– Evakuering og redning fra kraner, master, tårn, bygninger og industrianlegg
– Innsats ved alle typer ras.

COMMENTS