Kompetansebevis for utrykningskjøring

HomeDiverse

Kompetansebevis for utrykningskjøring

1. juli i år trådte ny utrykningsforskrift med tilhørende læreplan i kraft. Forskriften setter nye krav som gjør at opplæringen må endres og de enkelte brannvesen må utarbeide plan for faglig vedlikehold av kjørekompetansen.

Den største endringen i ny forskrift er hvordan læreplanen er bygd opp. Nå skal opplæringen skje trinnvis med klart definerte mål som må være oppnådd før man går til neste trinn. 
En annen endring er at kompetansebevisets varighet er kortet ned fra ti til fem år. 

Kravene skjerpes også ved at opplæringen nå skal vedlikeholdes innenfor faste tidsintervaller. I forskriftsteksten står det at utrykningssjåfør til enhver tid skal ha nødvendig kompetanse i forhold til de oppgaver og kjøretøy han skal betjene. Det betyr at sjåførene må kunne trene på store biler. 
Haugesund og Bergen brannvesen er store aktører innen opplæring i utrykningskjøring. Vi spurte opplæringskonsulent Ernst Johannessen i Haugesund brannvesen hvordan brann- og redningstjenesten vil merke de nye kravene.
– Vi får nå en todelt opplæring hvor grunnopplæringen skjer i biler med totalvekt inntil 3,5 tonn. Tellende timer i opplæringen gjelder bare for små biler. Så må videreopplæringen skje med aktuelle store kjøretøy, sier Johannessen.  

Fokuset på større kjøretøy er økt. Dette har også vært et klart ønske fra brann- og redningstjenesten om bedre opplæring på større kjøretøyer.
– Vi ser at skadene på brannbilene gjerne er mindre skader hvor årsaken er at sjåførene ikke kjenner bilens størrelse godt nok. Et av tiltakene som vi vil tilby nå er en kjøregård hvor man kan øve selv for å bli kjent med bilens bredde, lengde og svingradius.
Det totale timeantallet vil ligge som i dag på ca. 70 timer (litt avhengig av hvordan man praktisk løser det), men det vil bli mer praksis og mindre teori. Kostnadsmessig vil det trolig bli litt dyrere fordi kjøreopplæring koster mer enn teoriopplæring.

Opplæring skal vedlikeholdes
Haugesund brannvesen har som følge av krav til kjøring med større kjøretøy gått til innkjøp av redningsbil som er klasset ned til 3,5 tonn. De har også kjøpt inn en ambulanse. 
– Vi har kjøpt inn redningsbilen for å gi elevene en storbilfølelse. Det er vi de eneste som har så langt, men etter hvert må alle som tilbyr vedlikeholdsopplæring ha større kjøretøyer hvis opplæringen skal være relevant, sier Johannessen.

Ernst Johannessen driver sammen med kollega Rune Paulsen, samt 3 deltidsinstruktører, opplæring på heltid rundt i hele landet. Etter sommerferien startet de med kurs i Øst-Finnmark, og har jobbet seg sørover. Neste kurs blir i Trøndelag
– Opplæring koster og vi prøver derfor å skreddersy kurs for kommunene. Det betyr at vi sender tilbud til flere kommuner i regionen når vi skal avholde kurs, slik at de kan være med. På de stedene hvor det er mange deltidsansatte legger vi kursene til kveld og helger slik at de ikke kommer i konflikt med hovedarbeidsgiver, sier opplæringskonsulenten.
Utrykningsskolen til Haugesund brannvesen har også valgt å etablere ny teoriopplæring.
– Vi har lagd egen litteratur med arbeidsoppgaver i et nettbasert forkurs. Dette må de gjennomgå før opplæringen starter. Det vil bidra til å øke forkunnskapene.

Brannvesen må innen nyttår ha klar en plan for faglig vedlikehold av opplæringen. 
– Dette er et vedlikehold som skal gjennomføres med instruktører, for eksempel minimum hvert femte år, for at kompetansebeviset fortsatt skal gjelde. Krav om plan er nok ukjent for mange. Vi vil tilby opplegg for brannvesen slik at de kan trene noen mannskaper hvert år.
Kompetansebeviset for utrykningskjøring kom i 2002 Kan man så se resultater av opplæringen?  
– Vi ser at elevene lærer seg mye mer enn gjennom vanlig kjøreopplæring. Det kan de ta med seg i hverdagen. Samtidig ser vi at det er veldig få store ulykker med brannbiler. Det må vi ta som et bevis på at opplæringen virker bra. Vi erfarer også at det nå er mer fokus på innhold og bakgrunn til instruktørene enn tidligere hvor pris var det store temaet. Det synes vi er gledelig. 
Johannessen benytter anledningen til å informere om et diskusjonsforum innen utrykningskjøring.   
– På vår hjemmeside www.utrykningsskole.no har vi et diskusjonsforum innen utrykningskjøring. Her er det også mulighet å stille spørsmål. Vi ønsker alle velkommen til å være med å gjøre dette forumet levende, avslutter Ernst Johannessen.

COMMENTS