LOKALT UTRYKNINGSLEDERKURS DELTID 13 utrykningsledere som etter godkjent eksamen nå også formelt har kompetansen for rollen (foto: Harstad Brann og Redning).  

HomeFagstoff

LOKALT UTRYKNINGSLEDERKURS DELTID 

Endelig blir det satt opp et lokalt kurs! Det var det flere som tenkte da Harstad Brann og Redning sto som arrangør for et utrykningslederkurs for deltidsansatte. 13 kursdeltakere fra hele seks kommuner besto etter to uker med praktisk undervisning den praktiske eksamen. 

Emil Lerdahl, 
Brann & Redning 

Harstad Brann og Redning har flere ganger arrangert grunnkurs for deltidsansatte, men aldri et utrykningslederkurs. Så det var med en viss spenning instruktørene møtte forventningsfulle og erfarne deltakere til kursstart i midten av april i år på stasjon i Harstad. 

Selv om alle deltakerne har fungert i noen eller flere år som utrykningsledere på sine respektive stasjoner så var de formelt så kalt «ufaglærte». Etterslepet med å få på plass den formelle kompetansen for deltidsansatte er nok en utfordring flere plasser i landet og det kan være flere grunner til det. En årsak kan være prioritering i den kommunale økonomien, problemer med å få satt av tid til å gjennomføre kurset for den ansatte eller lange ventelister for å få plass på kurs som blir satt opp.  

 

EGENSTUDIER OG PRAKSIS 

 

Før deltakerne satte sin fot på stasjon i Harstad hadde de vært gjennom en nettbasert teoridel gjennom Nakos-portalen. Det instruktørene fra Harstad Brann og Redning skulle ta de gjennom var først og fremst den praktiske delen av å utøve utrykningslederrollen og da ved å bruke 7-trinnsmodellen.  

De var også innom det å være utrykningsleder i fredstid og teamledelse, og her er det helt andre forutsetninger fra de som er heltidsansatte og kasernerte til at man kun kanskje møtes på alarm og til øvelser. Mange gode refleksjoner og diskusjoner rundt dette. 

For de som har vært innom ledelseskursene som fokuserer på 7-trinnsmodellen, så er mantraet mengdetrening gjennom drill, drill og enda mer drill på modellen. Opplegget som Harstad Brann og Redning satte sammen var ikke et unntak. For noen opplevdes nok systematikken i starten som uvant, men etter en stund løsnet det og flere og flere så poenget med å strukturere sin egen ledelse. 

 

ENKELT MEN EFFEKTIVT 

 

Fordi det gjennom hele kurset er fokus på systematikken og bruk av 7-trinnsmodellen er det relativt lite som skal til for å trigge akkurat dette på de praktiske øvelsene. I løpet av de to ukene ble det kjørt alt fra digitale simulator-caser til fysiske øvelser som ble rigget til med ulike hendelser, men hele tiden med fokus på systematikken. Mange av øvelsene kunne gjenbrukes med små endringer for å skape nye utfordringer og det gjør at man kan øke antallet øvelser som hver enkelt skal gjennom.  

Hvis man sammenligner dette kurset med å arrangere et grunnkurs så er det enklere å gjennomføre i forhold til rigging av øvelser og øvelsesobjekter da det ikke er like stort teknisk fokus som man må ha på et grunnkurs. 

 

TRYGGERE I LEDERROLLEN 

 

En av kursdeltakerne var Stig Arne Gundersen fra Vågan Brann og Redning, han fikk lov å svare på noen spørsmål om kurset. 

 

Har kurset gjort deg bedre «skikket» til å ivareta en lederrolle og i sånne fall hvorfor? 

 

  • Kurset har gjort meg som utrykningsleder tryggere i rollen ved å bruke 7-trinnmodellen for bedre og sikrere arbeid for personellet. Det gjelder fra alarmen går til at skape felles situasjonsforståelse, gi god ankomstmelding i felles talegruppe og sette opp mål med innsats samt ikke minst vurdere risiko før man iverksetter tiltak og videre innsats.  
  • Etter kurset har jeg et mye bedre utgangspunkt for å planlegge, vurdere, omstille og iverksette innsatsen til personellet og hvilke ressurser jeg trenger på en hendelse. Det være seg stor eller liten.  

Det kan være krevende å kombinere en deltidsstilling innenfor brann og redning samtidig som man har en annen hovedarbeidsgiver, familie og fritid. Hva er viktig for å holde seg oppdatert på kompetanse og utstyr? 

  • Jeg tenker at vi som er deltidsansatte er heldige som har en bred kunnskap fra mange forskjellige yrker da de fleste av oss har andre hovedarbeidsgivere. Styrken her er da at vi som brann og redningsvesen har felles brannfaglig forståelse og kunnskap, men jeg som leder vet også hva styrkene til personellet er med bakgrunn i hovedyrkene sine og kan bruke det i planleggingen av innsatser. Mitt inntrykk er at alle som er ansatt i brann og redning har stor interesse for og ønske om å bidra til det beste for samfunnets beredskap. Da ofrer vi også litt familietid og fritid for å få dette til, og en del av dette betyr at vi er med på kurs for å oppdatere oss faglig og ikke minst også i lederrollene. 

Er det annet du ønsker å gi tilbakemelding på? Enten fra kurset eller de å ha en lederrolle som deltidsansatt? 

  • Jeg vil på det sterkeste anbefale andre i samme rolle som meg om å gjennomføre kurset. Måten dette ble lagt opp på i samarbeid med Brann og redningsskolen og Harstad brann og redning var gull. Det at vi på forhånd har gjort oss ferdig med teoridelen i Nakos-portalen hjemme gjorde sitt til at man var godt forberedt til å kjøre på med mange praktiske øvelser på kurset. Her vil jeg gi ros for at vi fikk rask gjennomgang av nødvendig teori av instruktørene før vi gikk over til øvelsene. Det er mye god læring i å kjøre digitale simulatorcaser og gruppeoppgaver blandet med praktiske øvelser. Læringskurven var bratt, men veldig god og nyttig for veien videre. I tillegg var det pluss å bli kjent med andre utrykningsledere fra andre brann og redningsvesen. Erfaringsutvekslingen foregikk hele veien. 

GOD LÆRING I EGEN ORGANISASJON 

Avslutningsvis kan Harstad Brann og Redning som arrangør også anbefale å arrangere et slikt kurs lokalt dersom man føler at man har kapasitet, kunnskap og forutsetninger for det. Man sitter ikke bare igjen med ferdig utdannete utrykningsledere lokalt, men hever også kompetansen internt i egen organisasjon. En start er da og ta kontakt med Brann og Redningsskolen for å se hvordan dere kan løse det lokalt.