Leder: Lærdom av opplevelser

HomeDiverse

Leder: Lærdom av opplevelser

Det finnes vel få fellestrekk ved disse brannene, men de skildrer hvilke utfordringer som brannvesenet kan møte. 
I Narvik var brannen i kjøpesenteret i utgangspunktet liten, men et utkoblet sprinkleranlegg og lange innsatssveier gjorde brannen til en komplisert og langvarig jobb for Narvik brannvesen. Skadene beløper seg til 50- 60 millioner kroner og dette må være en «lærepenge» for eiere av slike objekter når man aktivt kobler ut brannsikringstiltak. 
Brannen på Buskerud Sentralsykehus viser hvor godt resultatet blir når brannvesenet og personalet på stedet er godt trent i forhold til hendelsen. En brann på en spedbarnsavdeling kan være et skrekkscenario, men i dette tilfellet ble skadene kun små og ingen personer ble skadet. 
På Senja tok det fyr i et fiskebruk hvor det også var leiligheter i samme bygning. Ved brannvesenets ankomst var bygningen overtent, men menneskene som bodde der hadde selv kommet seg ut. Utfordringen i dette tilfellet ble propantanken som sto inntil bygningen. Et godt samarbeid med 110-sentral og ekstern ekspertise, gjorde at Lenvik brannvesen løste jobben med et godt resultat.

Artikkelen om brannskadde brannmenn i Bergen viser hvor ille det kan gå når overtenninger oppstår. To unge røykdykkere har her blitt merket både psykisk og fysisk etter en brann.

Artiklene skildrer noe av det mangfold av situasjoner som brannvesenet kan møte i sin hverdag. To branner er aldri helt like og uventede situasjoner kan oppstå øyeblikkelig. Resultatet avhenger av kompetanse, utstyr og erfaring.

Gjennom artikler i Tidsskriftet Brannmannen håper vi at brannpersonell over hele landet kan dra lærdom at det kolleger har opplevd andre steder. I denne jobben blir vi aldri helt utlært og fremtiden krever nye løsninger. Derfor er vår oppfordring til våre lesere: 
Skriv til oss og fortell om dine erfaringer og opplevelser slik at andre kan dra lærdom av det.

Publisert: 05-09-2000

COMMENTS