Langvarig skogbrann i Flekkefjord

HomeBrann

Langvarig skogbrann i Flekkefjord

Lørdag 30. april ble Flekkefjord brannvesen utalarmert til en gress- og krattbrann i Gyland. Etter noen dager skulle dette vise seg å bli en meget intens skogbrann som krevde store ressurser.

Lars Brenden,
Brannmannen

Til den første meldingen ble vaktlaget i Flekkefjord med 5 mann sendt ut. De kunne ved fremkomst observere en begrenset brann på en slette og i en bratt skråning, men for å få full oversikt måtte de ta seg videre opp og rundt et fjellområde. Brannvesenet Sør, som dekker nabokommunen Kvinesdal, var nå også blitt varslet og var på plass i det uveisomme og kuperte terrenget. 
Ved mørkets frembrudd var brannen fortsatt ikke slokket, men den var begrenset og tre mann ble satt igjen. Utover dagen hadde flere mannskapsressurser blitt rekvirert og man hadde meldt inn behov for neste dag.

Dagen etter ble et observasjonsfly med en brannmann sendt opp og han kunne konstatere at brannen ikke var stor. Mannskaper fra de to brannvesen og Sivilforsvar ble sendt ut og de trodde de kunne håndtere brannen, men plutselig tok vinden seg sterkt opp og brannen fikk en rask oppblussing. Skogbrannhelikopteret kom raskt til stedet og sammen med bakkemannskaper ble brannen slokket. Resten av uka foregikk etterslokk i området.

Ny større skogbrann
En uke etter at den første brannen startet fikk brannvesenet melding om ny skogbrann i et område som hadde vært definert som dødt i en uke. Dagen etter, søndag 8. mai, tok denne brannen seg voldsomt opp og skogbrannhelikopter måtte igjen rekvireres. 
– Ifølge piloten var intensiteten i denne brannen tre ganger av hva han hadde erfart i Frolandsbrannen. Det medførte at vi ikke fikk mulighet til å bli med opp i helikopteret for å observere fordi helikopteret måtte bruke all tid på å slokke. Det ble også rekvirert et helikopter til og to supplyhelikopter som fraktet drivstoff til de to helikopterne som drev slokking. På et tidspunkt var det fare for at bebyggelse kunne ta fyr, men dette gikk bra, sier brannsjef Svein Gunnar Larsen i Flekkefjord.

Over 100 mann var i innsats på søndagen. Området var delt inn i syv sektorer med hver sin sektorleder. Kommunikasjonen mellom disse og med skogbrannhelikopteret fungerte bra. 
– Terrenget var uveisomt og helikopter var av stor verdi. Utfordringen i en tidlig fase var å få oversikt over omfanget. I starten var det derfor etablert to KO. Senere fikk vi mulighet til å være med opp i helikopteret og kunne selv se omfanget. Hele brannområdet var på nærmere 6800 mål.

På det mest hektiske, søndag 8. mai, ble det brukt tre tankbiler, tre mannskapsbiler, to ATVèr og seks traktorer med gjødselvogner. 
– Gjødselvognene med sine spredere var voldsomt effektive, men disse er faktisk så store at det var et problem med for mange, sier brannsjefen. 
 

Erfaringer
Hele skogbrannen varte i nærmere 14 dager. Det setter krav til utholdenhet i organisasjonen og god organisering. 
– Vi dro på alle ressurser, men vi følte likevel at vi hadde mer å gå på. Mannskapene ble gitt mulighet til å reise hjem når de ble slitne, men mange ønsket å hvile i området for å være i beredskap. Et tiltak er at mannskapene skal få en liten sekk hver med underbekledning, drikke m.m.

– Pressen ønsker jo oppdatert informasjon. Vi ga dem full tilgang til vårt KO og det var de veldig fornøyd med. Alle hadde frihet til å si hva de ville til pressen så lenge det ikke var synsing.
– Med helikopter følger ledelsesstøtte. Innsatsleder var flere ganger i telefonisk kontakt med Ove Stokkeland i Skien brannvesen og dette fungerte veldig bra. Han kom med spørsmål og verdifulle innspill. Det er veldig bra med denne muligheten, avslutter brannsjef Larsen. 

COMMENTS