Læremidler til feierfaget

HomeDiverse

Læremidler til feierfaget

Norges brannskole og Fagbokforlaget har fått tildelt utviklings- og produksjonsstøtte til å lage nye og revidere eksisterende læremidler til bruk i feierutdanningen.

I mai i år kom Utdanningsdirektoratet med kunngjøring om tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler for kunnskapsløftet. Sammen med Fagbokforlaget søkte Norges brannskole om støtte under smale fag og fagområder, og i løpet av høsten kom gladmeldingen om at vi har støtte til formålet.

Brannskolen vil samarbeide med Fagbokforlaget om revidering og nyskriving av tekster til alle fagområdene innen læreplanen til feierutdanningen. Fagstoffet vil komme ut i bokform, og det vil bli lagt ut på skolens læringsplattform, Aurora. Det vil også bli laget et nettkurs. 
Personer i fagmiljøet som var med på å skrive de bøkene som er i bruk per i dag, er forespurt om å delta i arbeidet. Ut fra tilbakemeldinger er det dannet en prosjektgruppe som består av følgende personer: Bjørn Bakkhaug, Per Haaland og Tor Eigil Prøven som forfattere, Trond Soldal fra Fagbokforlaget og Gunnar Steinsvik og Bjørg Steinsvik fra NBSK.

Det er også opprettet en referansegruppe med disse medlemmene; Jan Espeseth (FLF), Lars Hernebäck (Fagforbundet), Morten Gulliksen (Lærlingebedrift) og Einar Pedersen (DSB).
Prosjektgruppa hadde sitt første møte i november. Da ble det gjort avtaler og skissert en framdriftsplan. Målet er at all skrivingen skal være ferdig i løpet av våren 2011 og at læremidlene er klare til bruk i 2012.

Bjørg Steinsvik,
Norges brannskole

COMMENTS