Kvinneseminar

HomeDiverse

Kvinneseminar

Årets kvinneseminar ble avhold i Trondheim, Seminaret ble første gang holdt i Bergen. 25 deltakere fra brann og redningstjenester i hele landet, både hel og deltid. Seminaret arrangert i regi av Fagforbundet. Det faglige innholdet var bredt, fra mangfoldsutfordringer i hverdagen til trening og de fysiske kravene. Som mann og brannmann var det interessant å delta på seminaret. Med mange år erfaring fra rekruttering av nytilsatte tror jeg vi tror mer enn vi vet hva som skal til for øke kvinneandel og mangfold i brann og redningstjenesten. Kanskje er de som ønsker å jobbe i et mannsdominert yrke vi må lete etter? Det også interessant å observere at seminarets deltakere ikke ønsker kvotering, både for unngå stigmatisering og fordi yrket er fysisk utfordrende. Neste år seminar går i Oslo, da må kvinne selv ta podiet! I Trondheim var det bare menn der oppe!

Seminaret tok for seg og diskuterte de Utfordringer de står ovenfor ved ansettelser og utøvelse av yrket.  Under denne seansen måtte jeg innrømme og tilkjennegi at vi menn ikke forstår hvordan kvinner tenker og hva de mener er viktig. Vi tror nok mer en vi vet når vi som menn vurderer tiltak ifb med rekruttering og tilrettelegging.  Som de selv sier: spør oss!

Her er de punktene de kom med og som seminaret oppfatter som de største utfordringene:

 • Frykt for kvotering
 • Frykt for at de fysiske kravene blir lempa på for å få inn flere kvinner
 • Folk kjenner ikke til hvordan man blir ansatt, hvordan man blir brannmann
 • Holdninger blant de som ansetter
 • Holdninger blant de som allerede jobber i brannvesenet
 • Manglende tilrettelegging for alle, gjøre det til en attraktiv arbeidsplass samtidig som identiteten ivaretas (tilsvarende Forsvaret, kanskje?)
   

Formålet med seminaret er delt:

 • Skape et forum hvor utfordringer knyttet til å være kvinne i et mannsdominert miljø kan synliggjøres. På denne måten tydeliggjør man hva som bør jobbes videre med, tilrettelegges bedre, etc.
 • Et forum med fokus på generelle yrkesfaglige temaer og brannfaglige tema. Vi opplever at kvinner sjelden er med på Fagforbundets årlige brannkonferanse, men håper at dette vil endre seg og at det blir et større mangfold.
 • Vurdere hvordan man kan bidra til å skape en mer mangfoldig brann- og redningstjeneste.

Dette gjelder ikke bare kvinner, men også andre som i dag utgjør en minoritet.
På bakgrunn av de sakene og utfordringene som kom på bordet på seminaret ble det nedsatt en faggruppe for kvinner i beredskap, bestående av fire yrkesaktive kvinner fra brann- og redningstjenesten. Forbundet, sammen med denne faggruppa skal særlig fokusere på følgende områder:

 • Handlingsplan for graviditet- lovverk, regler, rettigheter, plikter, hvordan skal man håndtere særskiltheter ved brann- og redningstjensten, røykdykking, etc.
 • HMS- tilpasset utstyr og tøy
 • Holdninger og rekruttering- hvordan får man tak i de søkerne man ønsker og hvordan gjør man brann- og redningstjenesten til en god arbeidsplass uavhengig av kjønn og bakgrunn. 
   

Rådgiver i seksjon samferdsel og teknisk, Karianne Hansen sier til Brannmannen at det handler om et mangfoldig arbeidsliv og den selvstendige verdien av dette. Dette betyr ikke at utøvelsen av yrket skal endres, men sammensetningen av de som skal utøve det, over tid. Man har hatt tilsvarende utfordringer i mange yrker, og har det ennå, men slår man seg til ro med det så skjer det ingen utvikling. Hvordan hadde arbeidslivet sett ut i dag hvis man ikke hadde satset på mangfold og kvinner, sett i historiens lys. Og det betyr ikke at alle skal bli brannmenn, alle skal bli sykepleiere, etc, selv om man satser slik på spesifikke yrker. Men folk skal ha muligheten til å vurdere ulike yrker og de som ansetter skal ha et bredt utvalg av motiverte og dyktige folk til rekruttering.

Poenget er jo at kvinneseminaret på sikt skal gjøre seg selv overflødig og unødvendig.

COMMENTS