Klare for å teste TETRA-sambandet

Home110/Nødnett

Klare for å teste TETRA-sambandet

Representanter fra Nordre Follo brannvesen IKS og Sarpsborg brann- og feiervesen var samlet på brannstasjonen i Ski 5.oktober, for en liten gjennomgang av radioterminalene til bruk i DMO (direkte tale).

Det nye sambandet vil bli tatt i bruk som røykdykkersamband i begge disse brannvesen. Hensikten med å starte opp med bruk av TETRA-røykdykkersamband er å hente inn brukererfaring. Det er kun bruk i DMO (ikke bruk av nettet) som er aktuelt, med dette vil allikevel gi oss en nødvendige brukeropplevd erfaring. Testene er beregnet å starte i uke 42. Det er viktig å merke seg at dette er en test av sambandet med ”friendly users”. Det vil si at mannskapene er oppmerksomme på at sambandet ikke er endelig ferdig designet.
I den første fasen av testperioden vil all bruk av samband skje uten bruk av repeater, men i løpet av november vil testene også bli utvidet med bruk av repeater for å se om dette gir bedre effekt.

Brukererfaring meget nyttig
DSB, ved Nils Petter Bryde og Jan-Erik Andersen, er meget godt fornøyd med den positive innstillingen som disse brannvesenene viser, og vi ser fram til et konstruktivt og godt samarbeid med testbrannvesenene.
Å få inn brukererfaring er meget nyttig, og vi er veldig fornøyd med at disse brannvesenene er villig til å teste sambandet. DSB vil bruke brukererfaringen i forbindelse med planleggingen av utrullingen av det nye sambandet. 
Framtidig røykdykkersamband skal primært foregå i TMO (bruk i nettet), men vi må være innstilt på at det i oppstartsfasen kan være objekter som ikke har innendørs dekning. I disse situasjonene kan bruk av DMO være et alternativ.

I tillegg til Nordre Follo og Sarpsborg brannvesen, vil også Mosseregionens interkommunale brann og feiervesen (MIB) teste radioterminaler. De vil teste med bruk i TMO (bruk i nettet). Testene i MIB er planlagt til å starte opp i uke 43 – 44, og vil i første omgang vare ut året.
Testingen vil foregå i nært samarbeid med Branns driftsorganisasjon (BDO), som i forkant har foretatt programmeringen av terminalene, og regional prosjektleder. 
Målet med disse tester å teste ut programmering av radioterminaler, og samtidig få brukererfaringer fra bruk i nettet. All funksjonalitet, som blant annet call-out av mannskaper, kommunikasjon i ulike objekter, røykdykking, statusmeldinger med mer vil bli testet ut.

COMMENTS