Jubileumsbok

HomeDiverse

Jubileumsbok

1. januar i 1861 så Christiania Faste Brandcorps dagens lys. Det er forløperen til dagens Oslo brann- og redningsetat (OBRE), som er Nordens eldste faste brannkorps.

Med et slikt jubileum er det naturlig å gi ut en jubileumsbok. Brannsjefen i Oslo, Jon Myroldhaug, behøvde ikke å ”gå over bekken etter vann” til denne jobben. Han forespurte rett og slett redaktør av Brannmannen og brannmester, Lars Brenden, om han var villig til å ta på seg jobben med å være redaktør for boken. Som brannsjefen skrev i julebrevet til alle ansatte har Lars brukt både sine personlige egenskaper, og erfaringene fra bladet til å sette preg på boka. 
Boken er rikt illustrert med mange flotte bilder fra en 150 år lang historie. Den er også satt sammen med et godt utvalg av artige og spesielle hendelser knyttet sammen i en tidslinje. Boka omfatter også endringene i samfunnet på 150 år, og etatens evne til å tilpasse seg utviklingen. Den viser også eksempler på ting som oppfattes som nytenking i dag, men som kanskje har vært på banen langt tilbake i tid. 
Dette er en flott bok som vil fenge lesere også utenfor OBRE sine egne rekker.

 

COMMENTS