HomeDiverse

Isocyanater – en stor helserisiko

Forskere i Sverige advarer mot risikoene med isocyanater som blir kalt 90- tallets helserisiko på jobben. De som får i seg isocyanater kan bli overfølsomme og blant annet utvikle astma og det kan resultere i hodeverk, eksem og nedsatt lungekapasitet.

Isocyanater er et samlenavn for en gruppe stoffer som brukes ved fremstilling av plast, maling og lim. De fungerer som herdemiddel for maling og lim og som bindemiddel. isocyanatene finnes i skumplast, gummimateriell, lakk, lim, tetningsmasse, golvbelegg, skip, byggelementer m.m. Når plast eller lim herder, avgis det giftige stoffer ut i luften. Oppvarmes materialet, så gjendannes isocyanater og verdiene blir høye. Stoffene er meget farlige. Innånding kan forårsake irritasjon på slimhinner med symptom på astma og bronkitt som resultat.

Etter en brann i en plastindustri i Sverige i fjor, gjorde forskere målinger som konstaterte at de brannmannskaper som ikke hadde brukt åndedrettsbeskyttelse, hadde vært utsatt for en sterk eksponering. Etter mange typer branner er det vanlig at man snyter svarte partikler når man kommer hjem. Mange reflekterer ikke over dette, men med alle de kjemiske stoffene som dannes i en brann, må man være mer forsiktig selv om man jobber et stykke unna selve brannen. Filtermasker bør brukes av alle som befinner seg i nærheten av en brann.

Visse kjemikalier kan påvirke hormonsystemet og gi forstyrrelser som misdannelser ved forplantning og kreft. Farlige stoffer i denne sammenheng er flammebeskyttelsesmiddel inneholdende brom, PCB, DDT, dioksiner og furaner. Dioksiner og furaner dannes ved forbrenning av blant annet PVC. Søppelbranner og plastbranner er typiske branner hvor slike stoffer avgis.

Tidligere forskning har påvist at barns helse påvirkes av farens yrke. En undersøkelse i Canada viste at 89 av 281 barn til brannmenn, var født med misdannelser. Barna hadde tre til seks ganger flere medfødte hjertesykdommer enn gjennornsnittet. Skadene kan blant annet henvises til de stoffer som er vanlige i brannrøyk og som ved dyreforsøk reduserte forplantningsevnen. Undersøkelsen viser også at det finnes belegg for at også varme, bråk og fysisk anstrengning kan påvirke forplantningsevnen.
Redningsverket i Sverige har tidligere utgitt en rapport som heter: » Brannmenns arbeidsmiljø. Kjemiske helserisikoer og forslag til tiltak». Rapporten har bestillingsnummer R49- 101193.

 

Publisert: 08-01-1998

COMMENTS