Brannmannskaper går til rettssak

HomeDiverse

Brannmannskaper går til rettssak

Det går mot rettssak i Stavanger etter at mannskapene på brannbåten "Nøkk" nekter å etterkomme brannsjefens krav om at de skal forflyttes til hovedbrannstasjonen. Brannbåten "Nøkk" har en fast bemanning på to mann per vaktlag, til sammen åtte brannmenn. De fire eldste, en styrmann og tre maskinister, nekter å etterkomme brannsjefens krav fordi de anser seg som ansatte som sjøfolk. Disse er alle organisert i Maskinistforbundet. De fire yngste på "Nøkk", som er organisert i et annet fagforbund, har siden i fjor sommer vært stasjonert på hovedbrannstasjonen. Bakgrunnen for konflikten er at brannsjef Egil Øverland ønsker flere brannmenn til utrykning på hovedbrannstasjonen.

Flyttingen er en del av omorganiseringen og effektiviseringen som er knyttet opp mot ny brannordning. Selv om de har maritim bakgrunn, har de startet sin karriere som brannmenn, sier Øverland til Rogalands Avis. Han understreker at «Nøkk» fortsatt skal holdes i drift selv om mannskapet flyttes til hovedbrannstasjonen. Stavanger kommune mener at de har styringsrett over mannskapet på «Nøkk», altså rett til å bestemme hvor de skal være stasjonert og hvilke tilleggsoppgaver de kan pålegges. For kommunen er dette et viktig prinsipielt spørsmål.
Brannbåten Nøkk er 58 år gammel og ifølge fungerende maskinsjef John Willy løkke, er båten underlagt sjøfartslovgivningen søm bl.a. sier at mannskap på båt kun kan settes til annet arbeid som er nært tilknyttet båten og i umiddelbar nærhet av den. Løkke avviser brannsjefens uttalelser om at «Nøkk» kun rykker ut til brann fem ganger i året. Han sier at de har en rekke beredskapsoppgaver i tillegg til hovedoppgaven som er å holde båten i orden. Så lenge «Nøkk» skal beholdes, så kan vi ikke forlate den, sier Løkke. Det har vi verken kapasitet eller lov til. Stavanger kommune har avsatt midler til innkjøp av ny brannbåt i år 2001. Denne skal være mindre og skal ikke ha de samme krav til sertifisering som «Nøkk». Den 30. mars blir det rettssak mellom Maskinistforbundet og Stavanger Kommune. Inntil saken er over, har kommunen gått med på å trekke tilbake vedtaket om tvangsflytning som gjaldt fra 1. desember.
 

Publisert: 08-01-1998

COMMENTS