HomeDiverse

Nye brannstasjoner i Sandefjord og Larvik

Etter mange års utredninger og kamp skal endelig Sandefjord og Larvik bygge nye brannstasjoner. De eksisterende brannstasjonene i byene er blant de aller eldste i landet og gleden er stor over vedtakene om bygging.

Den nåværende brannstasjonen i Sandefjord er fra 1904 og ligger midt i Sandefjord sentrum. Stasjonen er meget trang og nedslitt og Arbeidstilsynet konkluderte med at stasjonen måtte totalopprustes. Opprusting av stasjonen ble kalkulert til mellom 13 og 15 millioner kroner. Politikerne sa nei til dette og gjorde vedtak om bygging av ny stasjon. Temaet om ny stasjon i Sandefjord har vært diskutert så langt tilbake som i I950 men det tok altså 47 år til før det endelige vedtak ble gjort. Lokalisering av ny stasjon har vært gjenstand for diskusjon, men man endte opp med en tomt som ligger inntil hovedveien nær sentrum. Beliggenheten gjør at man får
korte utrykningstider både til sentrum og ut mot E 18.

Den nye stasjonen vil få et bruttoareal på 2580 m2. MNAL Ola Roald har vært arkitekt og arkitektonisk sett er det en spennende løsning man har valgt. Byggestart vil være 28. februar og med 16 måneders byggetid skal stasjonen være ferdig sommeren 1999. NCC Eeg-Henriksen er entreprenør for bygget som vil koste 32 millioner kroner.
Stasjonen vil selvsagt ha alle moderne fasiliteter i den nye bygningen som bl.a. rommer vaskehall (104,5 m2), verksted- hall (73,5 m2), trimrom (110 m2 ), elektro-, snekker-, røykdykk gassvern- og salmakerverksted og undervisningsrom. Vognhallen er på totalt 521 m2, og oppdelt i tre seksjoner. Alle mannskapsrommene har hotellstandard og det er tilrettelagt for kvinner.
Det foregår diskusjoner felles 110-sentral i Vestfold uten at dette er avklart på nåværende tidspunkt. Det er avsatt plass en alarmsentral i den nye stasjonen hvis det blir enighet om å legge den til Sandefjord.
Utenfor stasjonen vil det plass til et øvelsesområde. Stasjonen vil få et kombinert øvelses- og slangetårn. Et lite skår i gleden er at politikere ikke ville bevilge penger gymsal på stasjonen.

Larvik

Dagens brannstasjon er opprinnelig fra 1909 med vognhall fra 1965. l likhet med Sandefjord har Larvik brannvesen forlengst vokst ut av sine eksisterende lokaler som er upraktiske. Forslag om ny brannstasjon har vært fremmet gjennom mange år, men etter at saken ble satt på dagsorden for fire år siden har man endelig gjort vedtak om bygging av ny stasjon. Brannsjef Terje Rosèn uttaler at han tror politikerne var grundig lei av å høre hans stadige mas om ny stasjon. Den nye brannstasjonen vil bli bygd inntil Lågen rett nord for industriområder og flyplassen. Det er to alternativer til tomter i dette området, hvor av den minste er på 10,5 mål og den største på 18 mål. Området er både landlig og sentralt.
 
GEAS har tegnet stasjonen som vil få et bruttoareal på 3070 ml. Løsningen som er valgt vil gi en funksjonell stasjon hvor vognhall og verksteder er atskilt fra kontorer og mannskapsarealer. En vestibyle med alarmsentral i 2. etasje vil binde arealene sammen. Stasjonen vil bl.a. romme vognhall med fire porter (627 m2) , alarmsentral (58 m2) undervisningsrom (62 m2), gymsal (200 m2), vaskehall (93 m2 ), bilverksted (93 m2 slangevaskeri (115 m2), lager for Sivilforsvaret (365 m2), 8 mannskapsrom med hotellstandard og diverse verksteder.

Arealet rundt stasjonen vil være romslig og her er det planlagt landingsplass for helikopter, oljevernlager og øvelsesplass. Brannbåten vil kunne fortøyes rett nedenfor stasjonen.
Rosèn håper på byggestart 1.juli og da vil stasjonen forhåpentligvis være ferdig til julen 1999. Larvik brannvesen vil trolig leie stasjonen som vil koste 31,5 millioner kroner. Brannmannen gratulerer Sandefjord og Larvik brannvesen med sine etterlengtede stasjoner.

 

Publisert: 08-01-1998

COMMENTS