Hjelp oss fram!

HomeForebyggende

Hjelp oss fram!

Fremkommelighet for store brannbiler i trange byrom er en utfordring som mange brannfolk kjenner. I verste fall kan brannbilene bli helt hindret fra å komme frem. Bergen brannvesen har gått systematisk til verk og kjører kampanjen Hjelp oss frem som skal forbedre situasjonen.

Med sin tette trehusbebyggelse og trange smug har fremkommelighetsproblematikken alltid vært et tema i Bergen. Nå har de valgt å angripe problemet på flere fronter.
– For oss i brannvesenet ble dette en kjepphest ut fra et strategisk utgangspunkt. Vi har moderne utstyr, dyktige mannskaper og en god organisering av brannberedskapen, samtidig så vi at problemene med fremkommelighet gjorde oss veldig sårbare spesielt i brannsmittestrøkene, sier varabrannsjef Karl Otto Nesdal.

Bergen brannvesen valgte å dele problematikken inn i tre områder. Første område er midlertidige stengninger forårsaket av grave- og byggearbeider. Andre området er tilgjengelighet i byrommene. Her så man at innkjøringsveier ble stengt og mulige oppstillingsplasser for brannvesenets materiell ble fjernet og beplantet eller erstattet med for eksempel lekeplasser, kunstnerisk utsmykning, benker, sykkelstativ og gatetun. 
– De store bilene som brannbiler og ”bossbiler” kommer ikke lengre frem på grunn av estetiske eller beboervennlige tiltak. Skal vi komme noen vei her må vi formidle behovet vårt langt sterkere tidligere i planprosessen og gå sammen med andre etater som erfarer de samme problemene, sier Nesdal.

Proaktive
For å løse problemer med både gravearbeider og utilgjengelighet startet brannvesenet et tett samarbeid opp mot andre etater i kommunen. Ett helt konkret tiltak er at brannvesenet låner en Manitou terrenggående høyderedskap som er utstyrt med vannkanon. Brannvesenet deltar i prosjekt- og planleggingsmøter der tilkomst, oppstilling og vannverk diskuteres. Høyderedskapet plasseres i forkant på steder hvor det på grunn av graving er helt utilgjengelig med brannvesenets biler. På den måten oppnår man en vinn-vinn situasjon gjennom effektiv fremdrift uten at beredskapen svekkes.

Stor informasjonskampanje
Det tredje og mest utfordrende området er likevel hindringer i trafikken i form av parkerte biler, stillaser og containere. En storstilt informasjonskampanje med fokus på feilparkerte biler ble startet i vår og den gir nå resultater. Målgruppen er ”folk flest”, altså beboere og virksomheter i strøk med vanskelige parkeringsforhold.
– Vi valgte ut noen områder av byen hvor problemene er spesielle og sendte ut 13.000 brev til beboere i disse områdene. Vi har også produsert en kort filmsnutt som vises gjennom flere uker på alle kinoene. Vi ser at mange folk forstår vårt budskap, men det vi alltid være de som ikke vil forstå og de må parkeringsselskapet ta seg av.

Gule og røde kort
Brannvesenet har også valgt å bruke fotballspråket for å få frem budskapet. Når brannmannskapene er ute på befaring eller oppdrag og ser problemer med fremkommeligheten, deler de ut gule og røde kort. Gult kort plasseres på kjøretøy som er parkert slik at det kan hindre fremkommeligheten for større kjøretøy, mens det røde kortet deles ut til kjøretøy som sperrer for større kjøretøy. 
Kortene har informasjon til bileieren om brannvesenets behov for å komme frem og konsekvens ved uheldig parkering.
– Så langt har vi bare fått positiv respons på kortene. Vi ser også at beboere på eget initiativ har merket opp de tre meterne i bredde som vi har skrevet vi trenger for å komme frem. Det synes vi selvfølgelig er gledelig.

I høst tok fase 2 i prosjektet i gang, med ny pressekonferanse og nye virkemidler. Et av virkemidlene er å male en tre meters linje i gaten for å markere kjørebredden som trengs i gaten for at brannbiler og bossbiler skal komme fram. Ett annet tiltak er ambulerende skilting. 
Store gule skilt med informasjon om at ”brannbiler trenger minst tre meter bredde – hele døgnet” plasseres ut i gater der det er delt ut mange kort. Etter 14 dager flyttes disse til nye gater.

Nå vil brannvesenet suksessivt sammen med samferdselsetaten i kommunen og renovasjonsselskapet ta til tøffere tak for å få bukt med problemet med feilparkering.
– Vi vil aktivt sjekke opp de gatene hvor vi har delt ut gule og røde kort tidligere. Hvis folk ikke forstår budskapet på den gode måten, må de bøtelegges.
Nesdal har stor tro på prosjektet og nytteverdien på sikt. 
– Vi må forebygge gjennom å komme tidligere inn i planprosessene og fokusere på våre behov samtidig som vi må gjøre tiltak for å bedre situasjonen der det er trangt i dag. Gjennom samarbeid med andre etater og ved hjelp av ulike tiltak håper vi å gjøre fremkommeligheten for brannbilene langt bedre enn den har vært i byen. Ved å være oftere ute på befaring er vi synlige i bybildet, vi kan informere folk og vi kan foregripe uønskede hendelser ved å sette inn umiddelbare tiltak der det er innlysende at vi ikke vil komme frem. 
– Vi ser allerede gode resultater og håpet er at vi kan finne varige løsninger som også kan benyttes i andre byer i landet med de samme problemene, sier Nesdal.

Newer Post
Older Post

COMMENTS