Fanger kan bemanne brannstasjoner

HomeDiverse

Fanger kan bemanne brannstasjoner

Det er neppe aktuelt i Norge for å løse problemene med rekruttering av deltidsmannskaper, men i staten Georgia i USA vil de prøve dette.

Planen går ut på å plassere to innsatte i hver av de tre eksisterende brannstasjoner i Camden County. Tjenestemenn sier at de innsatte vil rykke ut på alle signal, inklusive boligbranner i samarbeid med ordinære brannkonstabler.

Det vil ikke være noen fangevoktere med på stasjonen, men de vil bli voktet av et overvåkningssystem, i tillegg til de ordinære brannkonstablene som vil få et kurs som gjør dem skikket til oppgaven. Det sies at en brannkonstabel, med dette kurset kan overvåke opp til tre innsatte.
Tjenestemenn sier at dette tiltaket kan spare kommunen for over 500,000 dollar i året. Innsatte siktet for forbrytelser som for eksempel narkotikalovbrudd og tyverier vil ikke bli satt til dette arbeidet.

Kilde: Firehouse

COMMENTS