FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

HomeFagstoff

FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

Finans Norge Forsikringsdrift ved Restverdiredning (RVR) arrangerte den 33. samlingen siden det første i 1989 på Lillehammer 30. mai – 1. juni i år. De over 60 deltakerne fikk faglig påfyll, delt sine erfaringer og knyttet nye bekjentskaper disse tre dagene på Scandic Hotel Lillehammer.

 

Roy Larsen, Tidsskriftet Brann & Redning

 

Tidsskriftet Brann & Redning slo av en prat med fagsjef Jens Erik Lauritzen fra Restverdiredning Finans Norge Forsikringsdrift.

  • Det er veldig fint å se at nærmest samtlige av de 24 enhetene vi har avtale med rundt i landet er representert her på samlingen, sier Lauritzen.

Hensikten med de årlige samlingene er å få et faglig påfyll og erfaringsdeling fra enhetene.

  • På årets fagsamling har vi blant annet fokusert på hendelser som potensielt kunne fått en stor negativ virkning på lokalsamfunn i form av tapte arbeidsplasser som i verste fall ikke kommer tilbake dersom det ikke på et tidlig tidspunkt gjøres gode tiltak. De største besparelsene har vi utvilsomt i forbindelse med hendelser i industrien og i store næringsbygg.

Rana brannvesen fikk overlevert ny RVR-bil på Lillehammer (foto: Egenes Brannteknikk).

MOTIVASJON

Lauritzen sier at det å gjøre en god RVR-innsats er en del av jobben i brannvesenet.

  • RVR er ikke en lovpålagt oppgave, men dette er innsatser som brannvesenet gjør etter den akutte fasen. Mange brannvesen utfører restverdiredning, i etterkant kan dette godtgjøres når rapport sendes inn. En RVR-innsats vil gjøre at både forsikringsnæringen og den skadelidte kan spare store summer. Like viktig er det å være bevisst på hva det betyr for den skadelidte, at vi for eksempel redder verdier som har stor affeksjonsverdi. Dersom man for eksempel redder ut bunaden som har gått i arv i tre generasjoner, eller sørger for at familiealbumene ikke blir ødelagt av vannskader så vil dette ha en enorm betydning i etterkant av en traumatisk hendelse. Innsatser som dette er jo også med på å ivareta det gode omdømme som brannvesenet har.

 

FRAMOVER

  • Vi jobber kontinuerlig med å dele kompetanse og på sikt kan et tettere samarbeid med Brann- og redningsskolen være ønskelig for tidlig å kunne gi opplæring i restverdiredning. Å redde verdier er bærekraftig.  

Lauritzen sider de utvikler seg hele tiden og har blant annet inkludert flere enheter med en stadig økende oppdragsmengde.

  • Jeg tror at vi vil se en gradvis økning av RVR-innsatser for hvert år som kommer i og med at vi kommuniserer ut det viktige budskapet og får forståelse for hvor viktig det er at vi er raskt framme på skadestedet. 110-sentralene er viktige for å bidra til at RVR-arbeidet kommer raskt i gang.
  • Interessen for kompetanse er så stor at vi kommer til å fortsette med de årlige fagkursene for RVR-stasjonene, avslutter Lauritzen.

 

 

RVR-TJENESTEN

RVR er organisert ved at Finans Norge Forsikringsdrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 21 brannstasjoner rundt om i landet, samt enklere utstyrsenheter plassert på tre brannstasjoner.

Alta, Bergen, Bodø, Follo, Fredrikstad, Hamar, Harstad, Haugesund, Kongsberg, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Oslo, Rana, Sandefjord, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund og Romerike dekker alle store regioner.

I tillegg utfører Asker og Bærum, Brannvesenet Midt i Steinkjer og Sunnfjord brann- og redning i Førde restverdioppdrag som satellittstasjoner.