Dramatisk brann på asylmottak

HomeBrann

Dramatisk brann på asylmottak

Brannen ble meldt vår 110-sentral klokka 01.37 17. mars av en av mottakets beboere. Meldingen var noe oppjaget, men det fremkom ikke noe ut over at det var brann i mottaket.

Hero har flere asylmottak i Bodø og det var ikke mer enn ca. 14 dager siden at et annet mottak lokalisert i samme bydel hadde brann som medførte evakuering av beboerne. 110-operatøren oppfattet meldingen slik at det var snakk om samme mottak. 
Misforståelsen ble imidlertid raskt oppklart etter nye innringinger og korrekt adresse meddelt de biler som var i utrykning mot brannstedet.

At det eksisterte et mottak på den adressen der det brant, var ukjent både for 110-sentralen og mannskapene. Bygningen har tidligere vært brukt som kontor og administrasjonsbygg, men har i ettertid fått godkjent bruksendring.
Bygget som brant er relativt nybygget over fire etasjer med beboelsesrom i tillegg på loft. Bygget er av plasstøpt betong. I tillegg til hovedtrapp har det i ettertid, etter pålegg, blitt montert rømningstrapp utvendig.
Trappehus i hovedtrapp har montert røykluke som virket delvis. Det er ikke montert brannvarslingsanlegg i bygget.

Stor røykspredning
Ved brannvesenets ankomst klokka 01.53 var det en fullt ut utviklet brann i tredje etasje da lokalisert til et kott/lagerrom i bygningens ene ende. Det viste seg at alle dørlukkere inn til trapperom samt til rømningstrapp var defekte eller ødelagte slik at røyken som møtte mannskapene hadde spredt seg ut i trapperom. Dette hemmet beboernes mulighet til evakuering fra tredje, fjerde og loftsetasje. Da dørlukkere til rømningstrapp også var defekte medførte dette at dør fra gang i 3. etasje ut til trappen ble stående åpen og røyk sivet ut og inn i rømningstrappområdet. Det medførte at evakuering fra tredje etasje og oppover ikke kunne gjennomføres – røyken ble for tett til at beboerne brukte denne muligheten.
Det var til sammen registrert 58 beboere i huset og de som hadde muligheten til det hadde evakuert, da hovedsakelig fra første og andre etasje.

Selve brannstedet var lokalisert ved ankomst da flammene sto ut vinduet fra kottet i tredje etasje. Det ble reist stiger opp til tredje og fjerde etasje, og man konstaterte at det var liten eller ingen røykinntregning i leilighetene/beboelsesrom fra gang. Imidlertid var det en ganske panikkartet stemning blant beboerne der man blant annet forsøkte å fire ned småbarn ved hjelp av sammenknyttede laken. 
Utrykningslederen på stedet anmodet om ”stor alarm” og alarm til ekstramannskaper samt utvarsling av Knaplund og Fauske brannstasjon ble iverksatt.

Evakuering med røykdykkere og lift
Etter å ha vurdert situasjonen ble det iverksatt slokkeinnsats direkte mot brannstedet og man avventet evakuering fra leiligheter/beboelsesrom da miljøet for beboerne ble ansett som forsvarlig. 
Man fikk raskt kontroll over og slukket brannen, samtidig som røykvifter for evakuering av røyk og branngasser ble satt i drift, noe som etter relativt kort tid medførte at evakuering av beboerne med våre mannskaper som ledsagere kunne iverksettes. 
I alt åtte personer ble evakuert gjennom gang/trapp av våre røykdykkere mens to ble evakuert over lift.

I alt ble 14 personer sendt på sykehus for behandling/observasjon og alle ble utskrevet påfølgende dag.
Salten Brann hadde under aksjonen ca. 40 mannskaper i aksjon med fire brannbiler fra stasjonen i Bodø og en brannbil fra Knaplund brannstasjon. To biler fra Fauske stasjon med åtte røykdykkere ble stanset og returnert etter at kontroll over brannen var konstatert.
RVR ble iverksatt så snart forholdene lå til rette for det og skadene etter brannen og slokking ble sterkt begrenset.
Hva som er brannårsaken er ennå uklart, imidlertid har man utelukket feil i det elektriske anlegget.
I ettertid er det klart at omfanget på hendelsen ville vært betydelig redusert hvis dørlukkere hadde vært intakt i trapperom. Hadde røykluke i trapperom fungert tilfredsstillende ville også dette gjort evakueringen enklere.
Det er hevet over enhver tvil om at byggets konstruksjon og arnestedets plassering medførte at brannen fikk det begrensede omfang som den fikk. Brannvesenets prioritering hadde også betydning for at vi ikke fikk en større alvorlig ulykke å hanskes med.

Bjørn Åge Orø, overbefal
Salten Brann IKS

COMMENTS