Dømt etter dødsbrann

HomeBrann

Dømt etter dødsbrann

En 38 år gammel mann stod i vinter tiltalt i Oslo tingsrett for uaktsomt drap etter en dødsbrann i Kjølbergata i Oslo sommeren 1998. Brannen krevde livet til en 23 år gammel kvinnelig nabo.

Opprinnelig fikk tiltalte et forelegg på 15 000,- etter denne brannen. Dette nektet han å betale, og saken ble da oversendt statsadvokaten. I fjor vår mottok tiltaltes forsvarer, drapstiltalen. Den omfatter straffelovens paragrafer 151 og 239. Dette har en strafferamme på 6 år. Bakgrunnen for hendelsen er i følge politiets etterforskere at tiltalte sovnet fra et stearinlys i sin leilighet i 3. etasje. Dette medførte at det utviklet seg en kraftig brann i 3. og 4. etasje i denne 1890-gården. Kvinnen som omkom, bodde i 4. etasje. Hun hadde kontakt med politiet i et vindu før brannetatens fremkomst, men brannen hadde da allerede utviklet seg så langt i oppgangen at hun ikke klarte å ta seg ut. Det var heller ingen rømningsvei bortsett fra vindu.

 

Dårlig redningsarbeid

Mannens forsvarer, advokat Jon Alshus, hevdet i utgangspunktet at dårlig redningsarbeid var årsaken til kvinnens død. Dette gikk både på politiet og brannetaten sitt arbeid. For brannetaten sin del gikk kritikken ut på at det ble brudd i vannforsyningen til røykdykkerne, noe som forsinket innsatsen. Årsaken til det skyldtes flere uheldige omstendigheter, et vindu som datt ut og forårsaket slangebrudd, samt kule som satt fast i kummen i forbindelse med montering av stender. Denne kritikken ble lite vektlagt både av sakkyndig og vitner. Det som kom tydelig frem i retten var at brannen var kommet så langt og hadde et sånt omfang ved brannetatens fremkomst, at kvinnens liv ikke stod til å redde.
38-åringen ble dømt til 120 dagers betinget fengsel og til å betale 30 000 i oppreisning til avdødes far samt saksomkostninger. Tiltalte ble frifunnet for uaktsomt drap, men dømt for å ha «voldt ildebrann».

«Brannmannen» har snakket med advokat Alshus i ettertid. Han ønsker å presisere at han ikke har noe negativt å si om brannetatens innsats. Alshus sin vinkling i forkant av saken var i all hovedsak basert på tidligere presseoppslag. Etter å ha hørt vitneforklaringene ser han at brannetaten ikke kunne gjort noe mer for å redde kvinnens liv. Saken ble anket av tiltalte. Dato for ankesaken er foreløpig ikke berammet.
En annen side ved denne saken er at under etterforskningen avdekket politiet så dårlig brannsikkerhet i gården, så det resulterte i at gårdeier fikk et forelegg på 100 000. Gårdeier ble av sin advokat anbefalt å godta dette, så den saken er avsluttet.

 

Publisert: 04-03-2002

COMMENTS