Brannbiler ikke lenger motorredskap

HomeMateriell/Stasjoner

Brannbiler ikke lenger motorredskap

EU-kravet som kom i fjor om at brannbiler ikke lenger defineres som motorredskap, skaper store problemer spesielt for små brannvesen uten fast vaktordning. Kravet betyr at sjåfører av brannbiler registrert etter 1. januar 1995 må ha førerkort klasse C for å kjøre disse.

EU-krav skaper problemer for små brannvesen

Brannbiler har som kjent tidligere vært definert som motorredskap og det har kun vært nødvendig med førerkort klasse C1 eller påført kode 131 for å kjøre disse. Ifølge EU-kravet skal alle biler som er oppbygd på lastebilramme registreres som lastebil og kravet har fått tilbakevirkende kraft til 1. januar 1995. Alle brannbiler som er registrert etter 1. januar 1995 skal dermed registreres som lastebil. Biler registrert før dette tidspunkt, er fortsatt motorredskap og kan føres med vanlig førerkort.

Særlig for små brannvesen uten fastvaktordning vil denne endringen skape problemer. Frem til kravet kom, var det ikke krav om førerkort klasse C og alle mannskapene kunne dermed kjøre brannbilene. Nå må de brannvesen uten fast vaktordning enten gi mannskapene førerkort klasse C eller legge opp til fast organisering av sjåførene på hvert vaktlag. Det eneste unntaket er for personer med førerkort utstedt for 1. april 1979 (kode 131).
Det nye kravet kommer som et «sjokk» på mange kommuner som ikke har vært kjent med det nye kravet.
Brannsjef Annar Bjørnbeth i Selbu kommune i Sør-Trøndelag har bestilt ny brannbil og som en følge av kravet må kommunen påkoste førerkort klasse C til noen av sine mannskaper og vurdere å legge opp til fast vaktordning for sine sjåfører. Selbu brannvesen er et deltidskorps med 16 mann hvor kun utrykningslederne har døgnkontinuerligvakt mens mannskapene har vakt i helger og høytider. Kravet betyr økte kostnader både til utdanning og vaktgodtgjørelse for de mannskapene som i fremtiden skal føre brannbilene.

Selbu kommune har derfor sendt søknad om dispensasjon fra kravet til Statens Vegvesen hvor kommunen viser til at brannberedskapen vil bli svekket fordi man ikke har sjåfører pr. i dag til å kjøre brannbilen.
– Vegdirektoratet kan ikke ha vurdert konsekvensene av endringen i reglene og informasjonen ut til de berørte parter må også sies å ha vært mangelfull, sier brannsjef Bjørnbeth. Vi har derfor sendt dispensasjonssøknad hvor vi ber om rett til å føre brannbil registrert som utrykningskjøretøy i Selbu brannvesen for det personell som innehar utrykningsførerbevis eller oppebærer rett til å få utstedt slikt bevis i medhold av forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

– Nå må DBE komme på banen, mener Bjørnbeth. Kommunikasjonen mellom Vegdirektoratet og DBE har vært for dårlig og kravet medfører en svekkelse av brannberedskapen i Norge.
Det er ikke tatt stilling til dispensasjonssøknaden fra Selbu ennå.

Avslag på klage

Søndre Follo brann- og redningsvesen fikk krav om omregistrering av sin brannbil som hadde blitt registrert som motorredskap etter 1. januar 1995. Dette var en feil fra biltilsynet og bilen skulle vært registrert som lastebil/motorredskap med krav til førerkort klasse C. Søndre Follo brann- og redningsvesen klaget saken inn til Vegdirektoratet. Bakgrunnen for klagen var at man syntes det var urimelig at et krav skulle ha tilbakevirkende kraft i seks år samtidig som man ikke hadde nok sjåfører med klasse C til å føre brannbilen. I tillegg var det forvaltningsmessige feil i saken. Klagen ble avslått av Vegdirektoratet.

Ivar Fjellberg i Vegdirektoratet sier til «Brannmannen» at det er krav til førerkort klasse C eller kode 131 for alle brannbiler registrert etter 1. januar 1995 enten de har betegnelsen lastebil/motorredskap eller kun lastebil. Er bilen derimot registrert etter 1. april 2001 skal den registreres som lastebil og det vil da ikke være mulig å kjøre denne med førerkort utstedt for 1. april 1979 (kode 131).
Definisjonen lastebil betyr også at brannbiler registrert etter 1. januar 1995 ikke kan kjøre på avgiftsfri diesel. Bilene skal også fremstilles til periodisk kontroll og bilene får femsifrede skilt, ikke de firesifrede som gjaldt for motorredskap. Biler som er registrert som lastebil/motorredskap kan ikke senere omregistreres til motorredskap.

Senioringeniør Hans Kr. Madsen i DBE uttaler at DBE er kjent med problematikken og de vil ta opp saken med Vegdirektoratet.

 

Publisert: 04-03-2002

COMMENTS