Brannvesenets scenario ble oppfylt i Narvik

HomeBrann

Brannvesenets scenario ble oppfylt i Narvik

Nattevakten for mannskapene i brannvesenet i Narvik startet rolig denne natten med kun henvendelser til 110-sentralen fra trygghetslarmer og til Narvik kommunes sentralbord. 
Kl. 04.00 fikk 110-sentralen telefon om branntilløp på et av byens gatekjøkken. Innringer følte seg truet og mente brannen var påsatt.

Brannmannskapene blir varslet og rykker ut. 

Kl. 06.18 ringer det på nytt på 110. Innringer var stresset og mente han så at det brant på Solplassen på den andre siden av byen. 
Solplassen er et boligkompleks for pensjonister og uføre. Komplekset består av seks rekkehus med seks boenheter i hver. Bygget er oppført i tre i 1953 og i så måte en av de verst tenkelige brannobjekt vi har i Narvik. 
Samtidig med at det «haglet» på med nye telefoner på 110, blir mannskapene sendt ut. Mannskapsbil med utrykningsleder og tre mann rykker ut. Befalsvakt, politi og ambulanse blir varslet.

Da brannmannskapene rykker ut, ser de en kraftig røykutvikling i retning Solplassen. Kun to minutter etter at styrken rykket ut, var de på brannstedet. Ved første observasjon av brannstedet ble det bedt om å slå full alarm til alt disponibelt mannskap. 2. etasje i bygningen var overtent og flammer slo ut av raftekasse. Det kom fete branngasser ut av boenhet i 1. etasje. Evakuering pågikk allerede i en av de seks rekkehusene (blokk A) av naboer og forbipasserende.

Brannvesenet får beskjed om at det er savnede personer inn i det brennende rekkehuset (blokk B). Vi får også beskjed om at en ung mann hadde løpt inn i det brennende huset og ikke kommet ut. 
Utrykningsleders beslutning ble søk og redning av personen som var gått inn samt søk etter savnede beboere med røykdykkerinnsats nivå 1 (uten røykdykkerleder). 
Det viste seg etter kort tid at denne unge mannen som også hadde vært involvert i evakueringen var kommet seg ut uten at brannvesenet var blitt informert.

Sjåfør sørger for slangeutlegg samt ekstern vannføding til mannskapsbil. Utrykningsleder iverksetter evakuering av beboere i inntilliggende rekkehus (blokk C). 
To røykdykkere tok seg inn i blokk A og søkte gjennom de to boenhetene i sokkeletasjen uten resultat. Deretter tok de seg videre opp i 1. etasjen for å hente ut personer som var savnet der. På vei oppover, blir de møtt av en intens brann i hele trappeoppgangen. Røykdykkerne slokket seg vei opp til 1. etasje for å nå noen av de savnede personene, men de måtte oppgi å komme videre da de ble «bombardert» med nedfall fra etasjen over og på grunn av varmegjennomslag. Innsatsslangen (1 ½”) brant av bak røykdykkerne og de trakk seg ut av huset på baksiden (1. etasje) grunnet egen sikkerhet.
De observerte da at flammene slo ut av vinduene i denne etasjen.
Fra dette tidspunktet gikk innsatsen over fra å være livreddende til å begrense og konsentrere seg om å redde husene i resten av rekken.

Politi og ambulanse har nå ankommet brannstedet og ambulansepersonellet tar hånd om eldre beboere som ligger på plenen utenfor husene. Politiet får i oppgave å evakuere resten av boligkomplekset ( D, E og F-blokkene). 
Da innkalte ekstramannskaper ankommer, iverksettes røykdykkerinnsats nivå 2 i blokk A og C for å slokke brann som spredte seg over tak.

Det har også blitt bedt om assistanse fra Bjerkvik brannstasjon, sivilforsvaret og Narvik lufthavn. 
Brannen i Solplassen kan ha startet i trappeoppgangen mellom andre og tredje etasje. På det tidspunktet som røykdykkerne kom inn i huset var trappeoppgangen avbrent.

Brannen på Solplassen i Narvik viste som brannfolk visste fra før at røykdykking/innsats under ekstraordinære forhold utføres uten at personlig sikkerhet for mannskapene ivaretas. 5- mann på vakt er et minstekrav – hva gjelder første innsats.

Scenario ble oppfylt

For to år siden laget brannvesenet i Narvik et scenario om nettopp Solplassen for å beskrive hvor sårbar brannvesenet i byen var. Av alle byens boligkomplekser ble Solplassen valgt ut på grunn av bygningens og beboernes tilstand. «Valget er gjort fordi bygningen er oppført i tre og bebodd av eldre og delvis uføre personer (rullestolbrukere, tunghørte osv.)».
I rapporten tok brannvesenet utgangspunkt i en brann som starter om natten i trappeoppgangen. Her er det ikke røykvarslere og først når røyken siver inn i en leilighet vil beboere kunne våkne av røykvarslere og kunne tilkalle brannvesenet. På dette tidspunkt er allerede trappeoppgangen blokkert av røyk og flammer, heter det videre i rapporten som forteller videre hvordan brannvesenet kommer til og begynner med evakuering og slokking. «Nå er samtlige beboere brakt ut. Dessverre med dødelig utfall for to av dem» konkluderes det i scenarioet. Dette etterfølges av forslag til tiltak som vil hindre dødsbrann.
1. Montering av direktekoblet brannvarslingsanlegg.
2. Økning av brannstyrken med en mann. 
Særlig påpekes mangelen av brannvarslingsanlegg med direkte kontakt til brannvesenet.

Rapporten ble behandlet i bystyret i Narvik i 1998, men forslag til tiltak ble ikke tatt til følge. 
Ordfører i Narvik, Olav Sigurd Alstad mener at kommunen ikke har gjort noe galt. Solplassen er ingen institusjon, men et boligkompleks, sier Alstad og pr. definisjon er dette riktig etter gjeldende forskrifter. 
Narvik brannvesen har gjentatte ganger gitt kommunen beskjed om at boligkomplekset måtte få installert brannvarslingsanlegg tilknyttet brannvesenet. Med trange korridorer og trapper har det vært et hjem for 28 pensjonister og pleietrengende. 
Vi anser at gjeldende forskrift ikke er god nok når en bolig med omsorgstrengende som i dette tilfellet, ikke kommer inn under kravet om brannvarslingsanlegg. Vi er helt sjanseløse når vi ikke får varsling av brann på et tidlig tidspunkt og dessverre gikk det helt slik vi forutså i vårt scenario.

Forskriften ikke god nok

Dagens forskrift burde kreve brannalarmanlegg med direktetilkobling til alarmsentral for alle eldreboliger. Omsorgsboliger blir i dag satt i risikoklasse 6, dette burde også ha tilbakevirkende kraft og gjelde eksisterende bolig for eldre.
Eldre som flytter inn i disse kompleksene er ”brukbart oppegående” og bygningene betegnes kom vanlig bolig. Etter kort tid er de samme eldre pleiepasienter og følgelig ikke i stand til å ivareta egen sikkerhet ved brann.

Når vi samtidlig vet fra statistikken at 50 prosent av alle som omkommer i brann er mennesker over 65-70 år og de samme branndøde representerer 30 prosent av befolkningen, burde forskriften ha tatt hensyn til dette. Det henvises til stortingsmelding nr. 15 og tiltak mot brann innen år 2000 med ønsket om å redusere dødsbranner med 30 prosent.
Det er pr. i dag ikke bestemt om den skadde delen rekkehuset Solplassen i Narvik skal bygges opp, men Narvik boligstiftelse som eier har gått i gang med montering av brannalarmanlegg i resten av komplekset. Dette direktekobles  til Narvik Alarmsentral. 
Som vanlig må det gå menneskeliv for reaksjonen kommer!
 

Publisert: 05-07-2000

COMMENTS