Store ressurser i Fairfax

HomeDiverse

Store ressurser i Fairfax

Sammenlignet med hjemlige forhold blir alt stort, både når det gjelder  ressurser, men også i geografisk  virkeområde. Fairfax County ligger i staten Virginia tett opp mot Washington D. C.

Bakgrunnen for mitt  USA- opphold var å besøke min datter som  tilbringer et år i Statene som au-pair. Tilfeldighetene ville det slik at faren i vertsfamilien, Chuck Ryan , er fulltids-brannmann i Fairfax, og gjennom ham kom dette besøket i stand. Det kan tilføyes at ved siden av å utøve brannmannsyrket 56 timer i uka, jobber han alle fridagene som advokat.

Gode økonomiske betingelser 

Min imøtekommende vert og omviser gjennom dagen var Battalion Chief  Thomas Watson. På grunn av det store dekningsområdet er Fairfax inndelt i seks distrikter, med hver sin Battalion Chief som sin operative leder. 
De økonomiske rammene mine verter hadde til disposisjon , virker med norske øyne ganske romslige, men også uoversiktlige. Av totalt 34 stasjoner var 12 av dem økonomisk støttet av ideelle organisasjoner på non-profit basis. Mannskapene på disse stasjonene er ansatt på lik linje som på de andre, men bygningene, biler og utstyr er drevet av frivillige organisasjoner.

Av hensyn til Fairfax`s strategiske beliggenhet inntil Washington D.C. ,og med bakgrunn i terrorfaren er også føderale midler tilgjengelige. Mannskapet på Hazmat-bilene (farliggods) sa ironisk, at uenigheten mellom lagene gikk ikke på hvilket utstyr som skulle anskaffes, men hva det var plass til. En hyggelig problemstilling.
Vaktordningen er organisert på tre skift, hvor de gjør vakt annen hvert døgn tre ganger for deretter å ha fire døgn fri.
Det som slo meg etter en dags samvær, ( pluss en natt i selskapslivet ) var  den positive innstillingen til arbeidsplassen og gjestfriheten. Om dette kan ha en sammenheng med den populariteten amerikanske brannfolk nyter i samfunnet kan stå åpent. I en gallup ble imidlertid det amerikanske folk spurt hvem de hadde mest tillit til i følgende grupper eller institusjoner :

1.  Den nærmeste familie   : 84 %
2.  Ditt lokale brannvesen   : 78 % 
3.  Din leder på arbeidsplassen  : 51 % 
4.  Ditt lokale politi    : 46 %
5.  Naboer     : 45 % 
6.  Lokalavisen    : 22 %

Utdannelse og opplæring

The Fire and Rescue Academy, som på norsk skulle bli brann- og redningsskolen, var et imponerende anlegg. Skolen har 16 ansatte og fasiliteter som: fem etasjers innendørs treningshus med heis, seks etasjers utendørs treningshus samt røykdykkerhus på tre etasjer.
På det romslige uteområdet har mannskapet til disposisjon tankbiler, togsett med tankvogner hvor de trener avsporinger og farlig- gods ulykker. Til den teoretiske undervisningen har man syv klasserom til disposisjon. Utdannelsen av nyansatte strekker seg over 20 uker, hvorav en fjerdedel utelukkende handler om førstehjelp. Etter å ha gjort vakt i et år, samtidig som man har gjennomført et selvstudium, kommer rekruttene tilbake til skolen for en avsluttende uke.
  

Litt om utstyr

Bilparken var naturlig nok amerikansk, men til min overraskelse fantes det innslag av europeisk utrustning. Til røykdykkertjenesten var AGA Spiromatic anskaffet , noe de var godt fornøyde med. På mitt spørsmål om de opplevde skader på plastglassene i forbindelse med høy temperatur eller stikkflammer, ble ikke problemstillingen forstått. De røykdykker simpelthen ikke i miljøer hvor temperaturen er så høy. Vernetøyet setter nok her begrensninger, ved ikke å ha øre- og halsbeskytter, men kun hette.

Alle røykdykkerne var utstyrt med egen alarm som  blir aktivisert akustisk, enten ved å selv å utløse den, eller ved ikke å  bevege seg i løpet av 30 sekunder.  
Denne verneinnretningen bidrar utvilsomt til å høyne dykkernes sikkerhet, og måtte kunne være et supplement til verneutrustningen også her hjemme. Jevnfør arbeidsmiljølovens § 1.1
Høydemateriellet bestod  i hovedsak av maskinstiger med fastmontert kurv og pumpe. I tillegg fantes det en Brontolift.

911

På programmet sto også et besøk i hovedkvarteret, et kort møte med brannsjef Edward Stinnette, foruten en interessant omvising på distriktets 911- sentral. 
Nå trenger man riktignok ikke å reise helt til USA for å finne modellen med en sentralisering av akuttetatenes alarmtelefoner, men dette var en fin demonstrasjon av effektivitet og nærhet. Fordelene med nærhet, det å samle etatene under samme tak, er mange. Mine verter trakk fram; redusert mulighet for misforståelser, kortere tid til alle enheter er alarmert, samt en 
økonomisk gevinst. Behovet for en effektiv organisasjon ble illustrert ved antall  henvendelser på alarmtelefonen den aktuelle formiddagen. Fra kl.07.00 til ca. 12.00 var omlag 1000 anrop registrert.
Sentralen var organisert med et førstemottak som svarte på alle nødmeldingene, og etter sakens art, ble samtalen overført til politiet eller brannvesenet. Sistnevnte  ivaretar også den medisinske delen.

Ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten er en integrert del av brannvesenet, med enheter plassert rundt på stasjonene. Denne organiseringen betyr korte utrykninger, med god service for publikum. 20 ambulanser er bemannet med paramedics, dvs. spesialutdannede mannskaper. Grunnutdannelsen for denne tjenesten strekker seg over 6 måneder, med kombinert teoretisk og praktisk  undervisning. Denne skoleringen blir for øvrig utført av et privat selskap. For å ivareta en god medisinsk kompetanse forøvrig , er alle mannskapsbiler til enhver tid minst oppsatt med en paramedic. I tillegg til de akuttmedisinske enhetene, finnes det 18 ambulanser som utfører bl.a. transportoppdrag.

Pensjonsordningen

Under samtalens løp ved middagen, som jeg inntok sammen med Chuck Ryans 
vaktlag på stasjon 38,  kom temaet avgang og pensjon opp. Det vakte almen munterhet da jeg fortalte om vår pensjonsalder.
Utgangspunktet for deres avgangsalder er tjenestetiden, som minimum må være 25 år. Pensjonsgrunnlaget vil da bli 68 prosent av gjennomsnittet på de tre høyeste årslønningene. Den som ønsker det, kan stå ytterligere fem år og dermed forbedre pensjonen noe.
Det er ikke uvanlig at amerikanske brannfolk blir ansatt rett fra high school, i en alder av 18, og kan bli pensjonister som 43 åringer. 

Harald Asmyhr, brannkonstabel
Oslo brann- og redningsetat


Fairfax County Firedepartement i tall:

  
Flateinnhold        :  1021 km2
Innbyggertall       :  931 452
Budsjett               :  530 millioner kroner (1999)
Utrykningsstyrke :  1139
Antall stasjoner    :  34   
Mannskapsbiler    :  34
Stigebiler / lifter   :  12
Redningsbiler       :   7
Farlig- gods            :   2
Medic Units          :  20
Ambulanser           : 18

 

Publisert: 05-07-2000

COMMENTS