Brannvesenet tente på feil fjøs Må betale 200.000 kroner

HomeDiverse

Brannvesenet tente på feil fjøs Må betale 200.000 kroner

I juni 2008 skulle Lenvik brannvesen, Sivilforsvaret og en utstyrsleverandør brenne et bolighus og ei løe.

Løa var forfallen, og brannmannskapene så den mest som «en plankehaug». I stedet gikk de til et fjøs 30 meter unna – og tente på. Fjøset, som sto på naboeiendommen, ble brukt til lagring. Det ble totalskadd. – Vi hadde gjort en avtale om brenning av et hus og et skjul som lå ved siden av. På kartet var det bare merket av et skjul, og det var den jeg trodde vi brente, sa brannsjef i Lenvik kommune, Arnstein Smevik til NRK etter brannen.
Erstatningskravet til fjøseierne var opprinnelig på 247.000 kroner. Etter politisk behandling i Lenvik formannskap endte summen på 200.000 kroner. – Kommunen har begått en tabbe og brent ned en fungerende lagerbygning. Dermed må også erstatningsspørsmålet vurderes i det lys, het det i rådmannens innstilling.

Newer Post

COMMENTS