To brannmenn siktet etter brann

HomeBrann

To brannmenn siktet etter brann

To brannmenn i Oslo brann- og redningsetat er siktet for grov uforstand i tjenesten etter brannen i Selvbyggerveien 8. januar i fjor. En 27 år gammel kvinne omkom i brannen og Oslo brann- og redningsetat fikk kritikk for manglende rutiner og instrukser.

Den omkomne kvinnen ringte selv til 110-sentralen i Oslo og meldte fra om at hun befant seg i det brennende huset. Hun ble av operatøren i 110-sentralen bedt om å holde seg i leiligheten slik at brannmannskapene kunne hente henne ut når de ankom brannstedet. Meldingen som gikk ut fra 110-sentralen gikk ut på at en person var savnet.

På grunn av misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom 110-sentralen og ledelsen på brannstedet, ble man først på et senere tidspunkt klar over at en kvinne var savnet. Røykdykkere gikk da inn og fant kvinnen og fikk bragt henne ut. Gjenopplivningsforsøk ble startet men det lyktes ikke.

Den ene av de siktede er operatøren i 110- sentralen som tok imot meldingen fra kvinnen. Den andre siktede er den første brannmesteren som ankom brannstedet.
I sommer var saken ferdig etterforsket fra politiets side og sendt over til statsadvokaten. Statsadvokaten returnerte saken til politiet med beskjed om at han ønsket ytterligere avhør av de to brannmennene. I forbindelse med avhørene ble de to siktet.

Senere har det fremkommet at loggen i 110-sentralen ble endret. Meldingen om at alle personer var ute av huset, 15 minutter før kvinnen ble funnet, ble slettet fra 110-sentralens logg samme kveld. Hvilket etterspill dette får, er uklart på nåværende tidspunkt. 

Politiet vil i løpet av kort tid sende sin innstilling til statsadvokaten. Valget vil da stå mellom å henlegge saken, å ta ut tiltale mot de to siktede eller flere, eller å ilegge Oslo kommune er foretaksstraff.
Saken har fått stor mediaomtale og den følges med argusøyne blant brannfolk. Blir det tatt ut tiltale mot brannmennene, vil det ha stor prinsipiell betydning for hele ”brann-Norge”. 

En straffereaksjon mot brannmennene vil føre til at både skadestedsledere, mannskaper, alarmoperatører og andre i fremtiden mer nøye må vurdere og få bekreftet de opplysninger som fremkommer. Nøyaktigheten i kommunikasjonen mellom de ulike aktørene må også heves. 

Saken vil trolig også få et etterspill i form av en sivil erstatningssak reist av de pårørende til den omkomne kvinnen.
 

Publisert: 07-09-1999

COMMENTS