Brannfolk raser mot spareforslag

HomeDiverse

Brannfolk raser mot spareforslag

Brannmannskapene i Lunner i Oppland raser mot forslaget om å legge ned Lunner brannvesen og la nabokommunene Gran og Nittedal overta beredskapen.

– Den lange avstanden gjør at en slik ordning vil gå på livet løs. Dette går på sikkerheten til befolkningen i Lunner, mener de.
I forslag til budsjett for år 2000 har rådmannen antydet at det kommunale brannvesen bør legges ned for å spare penger. Rent konkret er det foreslått at brannvesenet i Nittedal dekker Lunner kommune sør for Grua mens Gran brannvesen dekker nord for Grua. Rådmannen mener at Lunner kommune kan spare en halv million kroner årlig på dette. – Men hva om det brenner i to kommuner samtidig? spør brannfolkene.

Brannfolkene understreker at det ikke er sine egne jobber de tenker mest på når de går imot nedleggingsforslaget. – For noen av oss er bijobben som brannmann en viktig del av inntekten, men det er likevel ikke det viktigste. Det viktigste er brannberedskapen. Dersom Gran og Nittedal skal overta våre funksjoner, vil det ta seks til åtte minutter ekstra å rykke ut fra Gran mens det vil ta ti minutter ekstra fra Nittedal.

Brannfolkene er også redd for at brannfolk som ikke er kjent i Lunner vil få problemer med å finne fram. De peker i tillegg på de spesielle krav til utrykningstider til alders- og sykehjem som ikke kan oppfylles av verken Gran eller Nittedal. Brannfolkene mener at det må ansettes egen nattevakt på alders- og sykehjemmet for å kompensere dette.
Lunner brannvesen utfører i dag vannkjøring, kloakkspyling og vanning av veier. Disse tjenestene må kommunen kjøpe i fremtiden hvis brannvesenet blir lagt ned. Tar man med bortfallet av lokale skatteinntekter på ca. 200.000 kroner, blir det ikke mye å spare på å legge ned brannstasjonen på Roa.

Imidlertid kan brannfolkene gjerne tenke seg et nærmere samarbeid med Gran brannvesen.
– Det kunne blitt en fin ordning dersom Gran tok over det administrative arbeidet og Lunner ble en bistasjon. Da kan Lunner spare penger samtidig som mannskapene i de to kommunene øker kompetansen.

 

Publisert: 07-12-1999

COMMENTS