Brannmennene tapte lønnskampen

HomeDiverse

Brannmennene tapte lønnskampen

Porsgrunn kommune som arbeidsgiver trakk det lengste strået i konflikten om lønn til de kommunalt ansatte brannfolkene som nå er samlokalisert med Hydro.

Mandag 6. november flyttet Porsgrunn brannvesen inn i ny stasjon på Hydros anlegg på Herøya. Her jobber de nå i felles lokaler sammen med beredskapsstyrken på Hydro. Intensjonen med samlokaliseringen er at den kommunale og den private beredskapen skal bistå hverandre og derigjennom oppnå en effektivisering.

Brannfolkene i Porsgrunn ønsket ikke denne løsningen med samlokalisering da de mente at det ville være mer hensiktsmessig å bygge en ny stasjon kun til brannvesenet. Mange mente også at det ville oppstå problemer når en privat og en offentlig beredskap blandes sammen. Et av områdene som man visste kunne skape problemer var nettopp de ulike lønns- og arbeidsforholdene.

Lønnsnemnd

Etter tre års forhandlinger, satt lønnsnemnda endelig strek mandag 22. november. Ønsket til de kommunalt ansatte brannfolkene i Porsgrunn om å komme opp på samme lønn som de ansatte i beredskapen i Hydro, ble ikke oppfylt. Dermed er det store lønnsforskjeller for dem som nå jobber under samme tak på den nye brannstasjonen på Hydro. Totalt skiller det ca. 80.000 kroner for brannmestersjiktet og 50.000 kroner for brannkonstablene.
Representanter for brannfolkene i Porsgrunn brannvesen utrykte derfor stor skuffelse over resultatet.
– Jeg føler vel nesten at jeg er boksa ned og sparka etterpå, sa leder i brannklubben, Ove Sundberg som har vært med under hele den tre år lange forhandlingstida. Han karakteriserte nemndas avgjørelse som et antiklimaks. 

Forskjellige tariffavtaler

Porsgrunn kommune har regnet seg fram til en innsparing på 1,8 millioner kroner ved samlokaliseringen med Hydros beredskapsavdeling. Av denne summen har brannfolkene fått ca. 900.000 kroner i oppgjøret.
– Det var rådmannens anslag på 1,8 millioner kroner som var utgangspunktet for våre forhandlinger, ikke en delt effektiviseringsgevinst, mente brannfolkene.
Det kommunale forhandlingsutvalget har lagt til grunn en annen tankegang.
– Dette er jo snakk om to forskjellige tariffavtaler og to forskjellige arbeidsgivere, sier en av politikerne i utvalget. I avtalen til de kommunalt ansatte brannfolkene ligger det blant annet en pensjonsordning som vi har verdsatt til mellom 20 og 30.000 kroner. Dessuten er vi villige til å ta opp lønnsspørsmålet igjen, hvis det viser seg at kommunens innsparinger overskrider anslaget på 1,8 millioner kroner.

Store forskjeller

Brannfolkene er likevel relativt fornøyd med lønnsøkningen til brannkonstablene, som nå ligger i lønnstrinn 28. Det er mellom- og lederlønningene de er minst fornøyd med. Lønnssystemet i kommunen og Hydro er heller ikke helt sammenlignbart. Blant annet er forskjellen på en brannmesterlønn og en konstabellønn i kommunen kun 7.000 kroner mens det i Hydro er hele 70.000 kroner.
At kommunen også er redd for at denne saken kan få en smitteeffekt hvis andre deler av kommunens virksomhet blir privatisert eller delprivatisert, ligger også i kortene.
Ove Sundberg sier at de fortsatt vil jobbe med saken. Nå er forslaget fremkommet om et interkommunalt samarbeid med Skien og går dette igjennom vil det måtte bety nye forhandlinger.

Det er nylig utlyst stillingen som brannsjef i Porsgrunn. Fire personer har søkt på stillingen.  

 

Publisert: 07-12-1999

COMMENTS