Brannbiler eller veteranbiler?

HomeMateriell/Stasjoner

Brannbiler eller veteranbiler?

Hver 10. brannbil i Norge er veteran, dvs. mer enn 30 år gammel! Det viser en status Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) har satt opp etter innrapportering fra landets kommunale brannvesen. Likevel mener direktoratet at standarden jevnt over er tilfredsstillende, og utvilsomt bedre enn for bare noen få år tilbake

Det er den enkelte kommune som har ansvaret for brannberedskapen, og da også de bilene som inngår i beredskapen. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern har oversikt over brannbilparken i alle landets kommuner. Oversikten er basert på årlig innrapportering fra kommunene. Den eldste bilen som figurerer i oversikten er en 1930- modell, en Opel Blitz stigebil i Lillehammer. Brannvesenet i Odda har rapportert inn en Chevrolet mannskaps- bil anno 1936. Rundt om i landet eksisterer det flere versjoner av Willys Jeep fra 1940- og I 950-årene.
– ja, her er mye artig lesning for den som interesserer seg for gammelt materiell. Det er imidlertid en hel del av dette som ikke lenger er i operativ tjeneste, men som likevel rapporteres inn. Det dreier seg om biler som kyndige folk har tatt vare på og som fortsatt er registrert. Vi vet også om flere kjørbare, gamle klenodier som ikke står oppført i listene, sier overingeniør Ole-Kristian Fagernæs i DBE.

Han forteller at direktoratet har et våkent øye med brannbilparken rundt om i landet. Det skjer dels i forbindelse med den årlige innrapporteringen og dels ved rutinemessige tilsyn.
De tørre tall fra oversikten viser at kommunale brannvesen i Norge har i alt 1756 utrykningskjøretøyer. Av disse er 664 relativt nye, dvs. under 14 år gamle. Imidlertid har 160 av utrykningsbilene veteranstatus, idet de er mer enn 30 år gamle.

En del av disse står utvilsomt bare på stas. Brannfolk er rare sånn. Gammel kjærlighet ruster ikke. I ledige stunder og ikke så sjelden på fritiden er det slik at noen skrur, andre pusser messing.
Det skal imidlertid ikke legges skjul på at det også er gamle biler som fortsatt
er i beredskap, noen fra krigens dager og flere fra 1950-årene. De står oftest som reservebiler og som tilleggsberedskap. Uansett alder skal bilene være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Dette blir kontrollert ved at de jevnlig kalles inn til kontroll av Trafikktilsynet.

– For eldre amerikanske biler er det i dag vanskelig å få tak i reservedelen. Også for enkelte biler av senere årganger kan dette by på problemer. I slike tilfelle risikerer man å ha et utrykningskjøretøy ute av beredskap i lengre tid, framholder Fagernæs.
Ved tilsyn i kommunale brannvesen registrerer direktoratet alder og tilstand på materiellet. Ved behov for utskiftning blir dette tatt opp skriftlig med kommunen. Om nødvendig har direktoratet myndighet til å gi pålegg om utskiftinger.
_ Vårt generelle inntrykk er at standarden på bilparken i kommunale brannvesen er tilfredsstillende, selv om man noen steder fortsatt har både biler og utstyr som det er ønskelig å få skiftet ut. jevnt over er standarden bedre nå enn bare for noen år tilbake, sier overingeniør

 

Publisert: 08-07-1998

COMMENTS