Brann i plastindustri

HomeBrann

Brann i plastindustri

18. mai i år brant Preplast Industrier A/S på Varhol i Fræna kommune. Verdier for millioner av kroner gikk tapt i brannen.

Produksjonshallen til Preplast Industrier hadde en grunnflate på 450 m2. Den var kledt innvendig med gips og trepanel og utvendig med asfaltplater og stålplater. I etasjen over produksjonshallen var det kontorer og produktutstilling. Bedriften hadde 14 ansatte og produserte forskjellige plastartikler av polyetylen. Det meste av produksjonen gikk til havbruksnæringen og kommunalteknikk.
Polyetylen er en plasttype som ikke utvikler farlige gasser når den brenner. Bedriften har fått flere miljøpriser for sine produkter.
Kl. 16.45 18. mai meldte en person fra mobiltelefon om at det brant i noe plastmateriale i en container på baksiden av Preplast Industrier.

Mens han nærmet seg containeren, meldte han at de skulle klare å slokke dette selv, og de trengte ingen assistanse fra brannvesenet. Operatøren på 110-sentralen i Molde ringte så opp igjen til den som hadde meldt brannen, fordi han ønsket å alarmere brannvesenets styrke i Elnesvågen for sikkerhets skyld. Melder av brannen svarte på mobiltelefon at han ville ha assistanse fordi de ikke greide å slokke dette selv.

Brannstyrken i Elnesvågen fikk alarm fra 110-sentralen kl. 16.48 og i talemeldingen som fulgte alarmen, ble det oppgitt at det var brann i en container bak Preplast Industrier på Varhol. Overbefalsvakt, brannmester Husøy bekreftet meldingen fra 110sentralen kl. 16.49. Fræna brannvesen rykket ut med mannskapsbil og rednings/overbefalsbil fra Elnesvågen stasjon. Vaktlaget fra Elnesvågen stasjon består av en formann, tre konstabler og et overbefal.
Kl. 16.59 var vaktlaget fremme på brannstedet som ligger 5 km fra brannstasjonen. De meldte da straks fra til 110-sentralen at det var brann i bygget og at de måtte slå full alarm i Fræna. Ved full alarm møter de frimannskapene som kan, og mannskaper fra bistasjon i Bud. Det ble samtidig gitt beskjed om å ta med tankbilen.

Rask brannspredning

Ved brannvesenets ankomst til skadestedet, var situasjonen at det brant på to paller med plastprodukter som sto inntil møneveggen og det var stor røykutvikling fra møne over loftet. Det vart lagt ut slangeutlegg fra bilen og startet slokking utenifra. Det var i tillegg brukt hjullaster med pallegafler for å rive av utvendige stålplater, men ilden hadde da allerede spredt seg til møneseksjonen. Røykdykkerne gjorde seg klare for å gå inn i bygget etter at slokking utenifra hadde liten virkning. Det brant under stålplatene som bygget var kledt med. Røykutviklingen økte nå i omfang og det kom røyk ut fra alle lufteåpningene i raftekassene. Det ble derfor besluttet å sende inn røykdykkere til toppetasjen for å gjøre et forsøk på å få roet ned brannen før vi gikk tomme for vann.

Kl. 17.05 ba overbefalsvakta i Fræna om assistanse fra Molde brannvesen. Fire minutter senere var Molde brannvesen på vei med to biler og fire mann. I mellomtiden hadde røykdykkere konstatert at brannen spredde seg i hulrom på loft og i knevegger. Hele toppetasjen var kledt med 12 mm rustikkpanel. Det var ennå ikke etablert tilfredsstillende vannforsyning. Vannmengden på mannskapsbilen var nå så liten at røykdykkerne ble kalt tilbake. Da de var på vei ut, brøt flammene gjennom panelen på flere steder.

Etter at røykdykkerne var kommet trygt ut, ga overbefalet ordre om at alle ledige ressurser måtte settes inn på å redde produksjonsutstyret, for bygningen var etter all sannsynlighet tapt. En politimann fikk beskjed om at han måtte lede arbeidet med å redde utstyret. Klokken var nå blitt 17.16 og vi fikk hjelp fra frivakta og bistasjonen i Bud. Bud fikk ordre om å sikre at den nye lagerhallen som sto bare 8-10 meter fra produksjonshallen ikke ble smittet av brannen. En formann fra frivakta fikk ordre om å sikre vannforsyningen i tilfelle brann ved bedriftene Preplast AS og Moxy Trucks. Det hadde nå kommet skuelystne til og vi fikk hjelp av en person med en liten hjullaster med pallegafler for å få ut noe av produksjonsutstyret. Vi var oppmerksomme på at det var gassflasker i bygget.

Arbeidet med å finne disse og få dem ut, ble gitt høy prioritet.
Molde brannvesen hadde rykket ut kl. 17.09 og var fremme på brannstedet kl. 17.28. De kom med stigebil og tankbil. På dette tidspunktet var bygningen overtent i toppetasjen og produksjonslokalene i 1. etasje var fulle av røyk. En ambulanse ble tilkalt for å være i beredskap. En tilskuer fikk ordre om å skaffe mat og drikke for dette så ut til å bli en sen kveld.

Vi hadde nå store ressurser på plass, 14 brannmenn, to mannskapsbiler, to tankbiler, stigebil, samt ambulanse og politi. Det var ikke noe vi kunne gjøre for å redde produksjonsbygningen. På det tidspunktet da ressursene var på plass, var bygningen fullstendig overtent. Det eneste vi kunne gjøre var å sikre lagerbygningen, redde produkter som var lagret rundt bygningen og noe av produksjonsutstyret. Ambulansen ble sendt av sted med en av bedriftens ansatte som hadde fatt sjokk.

Etter noe tid raste takkonstruksjonen sammen og vi kunne komme bedre til med vann for det var ikke mye hjelp å spyle stålplatene. Da vi hadde fått kontroll på brannen, var det bare delvis utbrente yttervegger igjen. En av tilskuerne til brannen, som hadde en gravemaskin i nærheten, tilbød oss hjelp med å rive ned det som kunne være farlig etter slokkingen. Etter å ha fått tillatelse fra politiet tok vi imot tilbudet. Flere steder inne i ruinene brant det i plastprodukter. Dette var svært vanskelig å få slokket. Under etterslokkingen måtte vi tette igjen dør og portåpningene for å drukne det hele med vann.

Konklusjoner

I ettertid kan man spørre seg om denne brannen kunne fått et annet utfall og hva gikk i så fall galt?
Jeg kan for min del peke på flere ting: For det første ble brannmeldingen forsinket ved at de som meldte brannen ikke forsto at de ikke kunne greie dette selv. For det andre rykket Elnesvågen stasjon ut for å slokke en containerbrann, og ikke et branntilløp i selve bygningen som dette i realiteten var, da «containeren» var en europalle med pallekarmer som sto helt inn til veggen på bedriften. Dette førte til at vi ikke rykket ut med store nok ressurser i starten. Da blir man på etterskudd og brannen får overtaket. For det tredje var produksjonshallen et «svakt» bygg når det gjaldt brannmotstand. I toppetasjen var det kun brukt trepanel i tak og vegger. Her var det kontorer og produktutstilling, noe som fører til stor brannbelastning. Samtidig var det store gjennomgående hulrom og kanaler. Fem minutter etter at vi ankom brannstedet, hadde vi i realiteten «mistet» bygningen. Det er svært viktig at containere og annet brennbart materiale ikke er lagret inntil brennbare bygningsdeler.

Startstedet for brannen er kjent, men selve brannårsaken er ukjent. Det gikk tapt verdier for flere millioner kroner i denne brannen. Bedriften var i gang med noe produksjon etter fem uker i midlertidige lokaler. Så langt har brannen ført til at to ansatte har blitt permittert.

Jeg vil avslutte med å takke Molde brannvesen for et godt samarbeid ved både denne brannen og den spesielle båtbrannen vi hadde tidligere i år.

 

Publisert: 05-09-2001

COMMENTS