Barn omkom i brann letter lek med eksplosiver

HomeBrann

Barn omkom i brann letter lek med eksplosiver

Onsdag ettermiddag, første dag i høstferien, startet tragisk for beboere rundt Lade på Trondheims østkant. To tolv år gamle gutter hadde lurt seg ned i en kjellerbod og eksperimentert med eksplosiver ifra patroner.

En halv time før brannen ble oppdaget, hadde vaktmesteren vært nede i kjelleren og lest av strømmaleren uten å oppdage noe som helst.
Det som så ut til være en enkel kjellerbrann, fikk en dramatisk utvikling. Først etter at man fikk evakuert 10 personer ut gjennom røyken i to oppganger, fant røykdykkerne de to guttene inne i en låst bod. Røykdykkerne trakk seg tilbake, og varslet politiet da de fant de guttene inne i den låste boden. Ekle tanker om at noen har låst inn guttene og
tent på, bredde seg fort blant brannfolkene og førte til en vond stemning på brannstedet.
Politiets etterforskning viser at det ikke lå noe kriminelt bak tragedien, guttene hadde låst for ikke å bli oppdaget av vaktmesteren da de lekte med eksplosivene. En enkel kjellerbrann ble en ressurskrevende innsats, med parallelt søk og slokking, og en tragisk hendelse for både innsatspersonale og beboere på Lade.

 

Publisert: 05-09-2001

Newer Post

COMMENTS