Brann i hybridbusser i Bærum

HomeBrann

Brann i hybridbusser i Bærum

Natt til mandag 25 januar rykket flere enheter fra Asker og Bærum brannvesen IKS ut på brann i flere hybridbusser som hadde tatt fyr under ladning. Ole Åker, som var vakthavende brannsjef vil i denne artikkelen dele sine erfaringer og tanker rundt hendelsen.

Meldingen inn til vår 110-sentral gikk på at det var noe svak lys røyk ved en buss like ved bussgarasjen på Bekkestua. På bakgrunn av dette valgte man da å kun sende én bil for å undersøke. Mannskapsbilen til Bekkestua brannstasjon var fremme etter kort tid og kunne melde om brann i en buss med spredning til bussen ved siden av. Da ble situasjonen en helt annen, og vi valgte å sende på ytterligere to mannskapsbiler og vanntankbil, sier Åker.
Ved fremkomst ble første enhet møtt av flammer, mye røyk og varme. Det brant godt i fremre del av buss 5 og 6 i rekken på 16 busser.
    –    Den største utfordringen var at avstanden mellom bussene ikke var større en rundt 20 cm. Dette gjorde det utfordrende i forhold til brannsmitte over til neste buss. Dette var en rekke på 16 busser som sto til ladning og vi fryktet en periode at hele rekken kunne ta fyr. Brannen hadde høy intensitet og varmeutviklingen var enorm. Heldigvis var det noe større avstand mellom buss nummer fire og fem i rekka og taktikken gikk da ut på å hindre at det tok seg forbi dette området.
 

Mål med innsats og taktisk plan

Målet med innsatsen var å stoppe/slokke brannen ved buss nr 4.
Taktisk plan: Bil 1, 2 og 3 med hvert sitt sektoransvar – slokke brann med store mengder vann/skum pluss skape tilgang innvendig i buss gjennom å knuse bussens ruter samt hindre brannspredning. Bil 4: sikre god vannforsyning gjennom hele innsatsen med tilkobling til kum.
Spesielle farer: eksplosjon i dekk på grunn av varme.
    –    Vi «ofret» to busser, for å konsentrere oss om å redde de andre tolv, sier Åker.

 

Store mengder vann

    –    Vi har ikke så mye kjennskap til hvordan hybridbussene vil reagere ved en slik brann, men på bakgrunn av erfaringen rundt slukking og håndtering av brann i litiumbatterier benyttet vi oss av store mengder vann i slukkeinnsatsen. Etterhvert blandet vi også inn litt skum, noe som ga veldig god effekt.
    –    Vi forsøkte også få tak i en kontaktperson hos Norgesbuss som kunne gi oss mer informasjon om egenskapene til bussene, samt tilgang på nøkkel for å flytte bussene, men også her var det vanskeligheter med å få tak på en som kunne komme og bistå oss.
    –    Det kom stadig høye smell da dekkene på bussene eksploderte og det var synlige eksplosjoner ifra brannen, men taktikken og effekten av slukkearbeidet så ut til å holde og etter ca. 1 times tid hadde vi kontroll.

Årsak

Årsaken var ikke knyttet til hybrid delen/batteriene på bussen, men en mulig overbelastning på ladekabel i 220 volt systemet. Denne type buss må stå på ladning hele natten for å sørge for aktiv oppvarming (vifte) av rommet der hybridbatteriet ligger for å kunne starte neste dag.
Hybridbatteripakken på 150 kg er plassert i taket over sjåfør.

I ettertid, hvilke tanker har du gjort deg rundt hendelsen og utfordringene med el-biler og kjøretøyer med andre type drivstoff en fossilt brennstoff?
    –    Hybrid/elektriske biler blir sett på som en utfordring i forbindelse med brann. På grunn av økningen av elbiler på veiene vil det med tiden oppstå flere branner som involverer disse kjøretøyene. Det finnes mange ubesvarte spørsmål rundt hva som skjer dersom en elektrisk bil brenner, og flere brannvesen gir uttrykk for manglende kunnskap innen dette feltet. I tillegg har en elektrisk bil en krets med stor spenning og strøm og dette skiller den fra en vanlig bil. Ved en ulykke kan dette by på problemer for redningsmannskaper dersom de ikke vet hvor de forskjellige elbilenes klippesoner er lokalisert.

Hvilke tiltak ble gjort i forhold til strøm/ladekabel?
    –    Ladestasjonene i området som var involvert i hendelsen ble gjort strømløst.

Erfaringer/råd/tips:

    –    Nok ressurser tidlig
    –    Sikre god nok vannforsyning tidlig
    –    Bruk av skumblanding i slokkevannet tidlig
    –    Sektoriser med god oppgavefordeling
    –    Unngå innsats nær dekkene på bussen – kan medføre skade på personell
    –    Etabler gode rutiner/tiltakskort
    –    Benytt Crash Recovery-systemet i 110-sentralen
    –    Gjennomfør befaringer hos lokalt busselskap

Fakta

Ny veileder på vei
Det er fokus på de nye utfordringene i ABBV og sikkert i de fleste norske brannvesen. Det er også en nasjonal, tverrfaglig arbeidsgruppe som i disse dager jobber med å utarbeide en nasjonal strategi/veileder på dette området. Arbeidsgruppa har representanter fra NBLF, Bilimportørenes Landsforbund og DSB.

Håndbok

CTIF har lagd en veldig fyldig og informativ håndbok på engelsk og fransk om biler med nye energibærere. Boka har kapitler om hybrid/elektriske kjøretøy, LPG-kjøretøy, CNG-kjøretøy og hydrogen-kjøretøy. Håndboka kan lastes ned fra www.CTIF.org

Publisert: 20-05-2016
 

COMMENTS