Boligsprinkling i brannsmitteområdene

HomeForebyggende

Boligsprinkling i brannsmitteområdene

Med den store brannen i Trondheim desember 2002 friskt i minne, har brannsjefen i Bergen bestemt å starte et prosjekt for å sikre brannsmitteområdene i byen bedre.

Noen av tiltakene vil være:

Økt fokus på brannsikring i 1890-årshusene
Totalforbud mot fyrverkeri i disse områdene
Boligsprinkling i de samme områdene

Det tas sikte på å sprinkle tre hus i 2003 som skal kunne brukes som demonstrasjonshus. Dette vil bli finansiert over bykassen med et tilskudd til prosjektet på 500.000 kr.
Som man sikkert forstår, er det mange elementer som må tas med i vurderingen, eksempelvis kostnader, vannforsyning, effektiviteten av sprinklingen m.m. Hvis pilotprosjektet blir vellykket, vil det vurderes boligsprinkling i større omfang.

– I alt er det rundt 1400 trehus i det vi kaller brannsmitteområder i Bergen sentrum. Kostnaden med å montere boligsprinkling har varierer fra 30.000 ti150.000 kroner i hvert hus. Totalt vil det vil koste 100 millioner kroner å sikre alle de 1400 husene med boligsprinklingsanlegg og å ruste opp vannledningsnettet. Dette er, mange penger, men langt fra de verdiene som kan gå tapt hvis det oppstår storbrann under ugunstige vær- og føreforhold. Hvis for eksempel de 600 bolighusene på Fjellsiden ryker med i en storbrann, vil verdier for langt mer enn en milliard bli flammenes rov, sier brannsjef Helge Eidsnes.
 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS