Best sammen med ”storebror”

HomeDiverse

Best sammen med ”storebror”

Da Nesna brannvesen startet å samarbeide med Rana brannvesen for tre år siden, ble ikke ekteskapet velsignet høyt av alle. Protestene gikk ikke minst på at kommunen fikk en stor regning å betale for å være med på laget. I dag er kritikken forstummet.

– For oss har det vært et faglig stort løft å samarbeide med Rana og vi har fått fantastisk god hjelp, sier utrykningsleder Robin Jakobsen i Nesna til ”Brannmannen”.
Med en 1966-modell Dodge med kun 600 liters vanntank og bare kjeledresser som personlig verneutstyr, følte brannmannskapene tidligere at de ikke var trygge under utrykning. Også innbyggerne i Nesna krevde en bedre standard på brannvesenet i kommunen. Uansett ville kommunen stått ovenfor betydelige beløp til oppjustering av brannvesenet.

I dag har brannstasjonen i Nesna en brukt mannskapsbil fra Trondheim og en redningsbil de overtok fra Rana for en billig penge. Redningsbilen var litt kollisjonsskadet, men denne satte mannskapene i Nesna i stand på dugnad. Nå er også nytt moderne personlig verneutstyr på plass. I tillegg til oppdatert redningsutstyr, oljelenser, pumper og røykdykkermasker, er også det siste tilskuddet en hjertestarter, på plass på brannstasjonen.
Brannvesenet i Nesna har 12 mannskaper og fire utrykningsledere. Kommunen har 1700 innbyggere og det er dermed ikke krav til fast vaktordning for brannvesenet. Årlig antall reelle utrykninger ligger på mellom 5 og 8, i tillegg kommer unødige utrykninger til brannalarmanlegg.

Noen av mannskapene i Nesna er ansvarlige for enkelte ferdighetsøvelser, mens røykdykkerøvelser og andre øvelser som krever fasiliteter, gjennomføres i øvelsesanlegget til Rana brannvesen. Personell fra Rana kommer også til Nesna for å avholde øvelser.
– Vi har blitt hevet fra et steinaldernivå og opp til et tilfredsstillende brannkorps som gir trygghet, sier en meget fornøyd utrykningsleder.
Brannsjef Tor Åge Holand i Rana er også brannsjef i Nesna. Rana brannvesen utfører alt forebyggende arbeid og feiing i Nesna. Samme avtale har Træna kommune med Rana.

– Vi har bare gode erfaringer med dette samarbeidet, sier brannsjef Holand.
– Fra vår side ønsker vi å bidra med hjelp samtidig som det er umulig for en liten kommune å kunne gjennomføre øvelser selv ikke minst med tanke på øvelsesfasiliteter.  
 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS