Boligsprinkling – Hva er det?

HomeForebyggende

Boligsprinkling – Hva er det?

Boligsprinkling er bruk av spesielle sprinklere, som ved normalt vanntrykk har liten slokkekapasitet, montert i et rørsystem av typen "sprinklerinstallasjon light".

Hensikten med et boligsprinkleranlegg er å hindre overtenning i brannstartrommet lenge nok til at alle som må rømme gjennom rommet kan gjøre det. Deretter må hele brannobjektet gjerne brenne ned – eller opp – boligsprinklerinstallasjonen har likevel gjort jobben sin, fordi den er et personsikkerhetstiltak og ikke et verdisikkerhetstiltak !!!

Boligsprinklernes spesielle funksjon og slokkekapasitet innebærer større krav til riktig montering, og hensyn tatt til takkonstruksjoner som ikke er plane og slette, enn det som kreves for standard sprinklere. Det finnes f.eks. grenser for hvor stor takvinkel enkelte boligsprinklere er godkjent for. Den som står for monteringen av boligsprinklere må derfor ha tilgang til den aktuelle sprinklerens datablad og generelle veiledning, både for å kunne utføre riktig montasje, og for å kunne utføre nødvendige hydrauliske beregninger. Godkjennelsesstandarden for boligsprinklere ble sist endret for omtrent to år siden, og dagens krav er blant annet at minste vanntett i et rom beskyttet med boligsprinkling for personsikkerhet skal være 2,05 mm/m2, uansett om det løser ut én eller fire sprinklere. Denne referansen gjelder så vel for installasjoner konstruert etter de norske «Tekniske retningslinjer for ……….. til og med 4 etasjer», som ved bruk av den tilsvarende, amerikanske standarden NFPA 13 R.

Norske FG/CEA sprinklerregler, så vel som den «parallelle» amerikanske standarden NFPA 13, har en lenge innarbeidet praksis som kompenserende tiltak ved teknisk bytte. Tilsvarende er ikke etablert for boligsprinklingsanlegg, og vil sannsynligvis heller ikke bli det. I Norge må eventuell kobling mellom bestemmelsene i FC/CEA-reglene og boligsprinkling betegnes som uklare. Dette er ikke tilfellet for NFPA 13 og NFPA 13 R, som er «opphavet» for boligsprinklerinstallasjoner. NFPA 13 har bestemmelse om at for sprinklerinstallasjoner som konstrueres i overensstemmelse med denne standarden (dvs. vanlig verdisikring med eget vanninnlegg og standard våt sprinklerventil) tillates det benyttet boligsprinklere i alle typiske boligrom, men det skal da dimensjoneres for en minste vanntetthet på 4,1 mm/m2 i boligrommene.

Selv om det fortsatt bare er nødvendig å regne 1 – 4 sprinklere utløst i boligrommene ved beregning av nødvendig vannforsyning, vil bestemmelsen medføre at :

  • I de fleste boligrom vil det være nødvendig med større rørdimensjoner enn det som normalt benyttes for boligsprinkleinstallasjoner i henhold til NFPA 13 R eller norske retningslinjer.
  • Fordi boligsprinklere normalt har liten K-faktor vil det ofte være nødvendig med installasjon av sprinklerpumpe.
  • Alternativt til installasjon av sprinklerpumpe kan det i noen tilfeller være nødvendig å gi slipp på muligheten av å bruke veggsprinklere i mellomstore og større boligrom, og la disse bli erstattet av minst det dobbelte antallet pendent eller upright sprinklere. Derved mister en muligheten for de mest estetiske løsningene, samtidig som minste tillatte dysetrykk gjerne resulterer i høyere vannkrav enn det som er nødvendig for å tilfredsstille 4,1 mm/m2 bestemmelsen.

I tillegg vil en sprinklerinstallasjon for verdisikring alltid ha med seg kravet om dokumenterbar vannforsyning, les : installasjon av fast montert måleutstyr.

I positiv retning skal det pekes på at med basis i NFPA 13 ikke settes en begrensning på maks. 4 etasjer. På den annen side kan det i USA være mange ulike «local rules» vedtatt av «authority having jurisdiction», som vi ikke har store muligheter for å få kjennskap til i Norge.
Det er gledelig å registrere at de fleste av sprinklerfirmaene har blitt oppmerksom på dette forholdet. Hvordan er det med alle andre som preskriberer eller installerer «boligsprinkleranlegg» ? Vet de hva de gjør og hvorfor når det gjelder konstruksjon, installasjon, hydrauliske beregninger og dokumentasjon ??!!  Problemstillingen er verdt både spørsmålstegn og utropstegn, for så langt synes det som en del aktører enda ikke engang har oppfattet at beregningsgrunnlaget selv for ordinære boligsprinkleranlegg (personsikkerhet) er endret.
 

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS