Berget etter fall

HomeRedning

Berget etter fall

Godt samarbeid mellom Hemne brannvesen og luftambulansen, gjorde at en ungdom raskt ble berget etter et fall på ti meter.

I sommervarmen er Haugafossen som ligger like utenfor Kyrksæterøra sentrum et treffsted for ungdommer som liker bading med personlige utfordringer. Selve fossen er delt i to fall hvor det er to kulper, en nedenfor hver foss. På begge sider av fossen er det loddrette fjellsider og i disse klatrer ungdommene opp i for så å hoppe ut i kulpene. En kan nevne at for ca. 15 år siden var det en drukningsulykke der. En ungdom som hoppet i den nederste kulpen satte fast foten i bunnen og det endte meget tragisk med drukning. For enda flere år siden ble en ung jente dratt med utover fossen. Det var da forholdsvis stor vannføring, og noe forslått kom hun fra det livet i behold.

 

Godt samarbeid

Mandag 14. juli fikk brannvesenet alarm fra 110-sentralen med anmodning om å assistere helikopter fra Norsk Luftambulanse og stedlig ambulanse. Oppdraget gikk ut på å berge opp en ungdom som hadde mistet taket i fjellsiden nede i Haugafossen. Han hadde falt ned drøyt ti meter og hadde truffet fjellet som danner begynnelsen til den nederste fossen. Han hadde slått seg betraktelig i fallet og måtte ha hjelp av medisinsk personell.
Alarmen til brannvesenet gikk kl. 18.05 og vi rykket ut med brannbil og redningsbil. Hemne brannvesen består av fire befal som har kontinuerlig vakt samt 16 deltids brannmannskaper hvor to er på vakt i helger og ferier. Samtlige har personsøker som varsler alt personell samtidig og alle som er utrykningsdyktige har da oppmøteplikt. Selv om det var ferietid, møtte to befal og åtte mannskaper opp og ble med på aksjonen.

Etter en kort utrykning, ca. 1 km, kom vi frem til ulykkesstedet ca. kl. 18.10. Da hadde allerede legen på helikopteret kommet seg ned til forulykkede og ga han førstehjelp. Ulltepper og varmereflekterende duk ble kastet ned slik at pasienten holdt varmen. Brannvesenets mannskaper fikk montert opp en av sine stiger på 9 meter og rakk da så vidt ned til forulykkede. Det deltok også en lokal fjellklatrer med utstyr. Båre ble firt ned og flere mannskaper tok seg ned og fikk pasienten lagt på denne. Han hadde store smerter, men var bevisst hele tiden. Etter at lege hadde stabilisert pasienten og han var blitt surret fast, ble han ved hjelp av tau heist opp via stigen og til et platå hvor nye mannskaper trådte til og fikk båren opp til helikopteret som hadde landet like ved.

Redningsaksjonen tok ca. en time fra brannvesenets mannskaper var på stedet til pasienten var oppe ved helikopteret. Utrykningsleder sto hele tiden i radioforbindelse med helikopterets redningsmann som var ved pasienten. Kommunikasjonen fungerte perfekt og gjorde sitt til et vellykket resultat. Pasienten ble tatt med helikopteret til St. Olavs hospital, Trondheim.
Etter aksjonen var over fikk brannvesenets personell rosende ord både fra legehelikopterets mannskap og fra politiet. Dette er godt å ta med seg til brannstasjonen etter endt innsats.

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS